Web Analytics Made
Easy - StatCounter

12.oktober - Halden Bygdeservice

Presidenten åpnet møtet med å tenne to lys – et for fred og frihet og et for vennskap. 23 medlemmer møtte opp denne mandagen

  

Presidenten minnet om at vi bare har 80 dager igjen av 2020. Knut Nordbø fikk applaus for sin fødselsdag på selve møtedagen

Hans-Kristian Berg ble ønsket velkommen som kveldens foredragsholder. Hans emne var Halden og Enningdalen Bygdeservice.

Når det gjaldt programmet fremover, presiserte presidenten at det allikevel blir ordinært medlemsmøte i klubben mandag 19. oktober. Pål Mikkelsen holder da sitt Ego foredrag.

Onsdag 21 oktober var det planlagt et områdemøte i Skjeberg Rådhus. Det er blitt avlyst grunnet coronasituasjonen i området.

Mandag 26 oktober skal vår egen Jon Aksel Brynhildsen gi oss en innføring i «Miljøvennlig steinullproduksjon.

 

Mandag 2. november er det så årsmøte. Årsberetningen og innmeldte saker er underveis til medlemmene på e-post.

Valgkomiteens forslag til styre for rotaryåret 2021-2022 er allerede sendt til medlemmene pr e-post.

Presidenten meddelte videre at Jan-Erik Erichsen etter moden overveielse hadde meldt seg ut av klubben, hvilket han beklaget.

Det er nå to personer i styret som har full adgang til klubbens bankkonti, Lars Erik Hermansen, som administrerer kontiene og Svein Ivar Hansen, som vil tre til dersom Lars Erik blir forhindret fra å ivareta klubbens forpliktelser.

Omdømmekomiteen gjennomgår nå en intern drøftelse vedrørende innhold og redigering av saker på klubbens hjemmeside og vil komme tilbake med anbefalinger om bl.a. hvilket detaljnivå  klubben bør legge seg på vedr. referater fra klubbens møter. Det drøftes også hvordan klubben kan synliggjøre seg selv bedre i media. 

Alle blir oppfordret til å komme med forslag og innspill til Omdømmekomiteen i denne prosessen.

Prosjektkomiteen ser på prosjektet «Rydding av plast» som Rotary er blitt invitert med på. Et engasjement knyttet til dette har potensiale til å medføre en positiv profilering for klubben.

Blir det Opera på Fredriksten festning i 2021? Bjørnar Nyborg holder tett kontakt med Opera Østfold angående dette, mye kan bli avklart i løpet av november måned.

Så til dagens foredrag av Hans-Kristian Berg om Halden og Enningdal Bygdeservice, fra 2020 bare kalt Halden Bygdeservice.

   

Foredragsholderen er daglig leder både i Halden Bygdeservice SA og Bygdeservice Norge SA. Samtidig eier og driver han Mjølnerød gård,og leder MjøBer DA, Skee Agro AB og EGG(Enningdalens glade Bygdeservice er et spinoff av Almåsutvalgets innstilling» Samarbeid i landbruket» som kom i 1996. Prosjektet Bygdeservice ble startet av LD i samarbeid med Norges vel.

Prosjektets formål er å utnytte ledig kapasistet og kompetanse hos bønder ved å utføre oppdrag for så vel offentlige som private klienter, og slik styrke bøndenes inntekstgrunnlag.

Bygdeservic Norge omsetter nå for 270 millioner gjennom 45 foretak over hele Norge.

Halden Bygdeservice ble stiftet i 2009 og omsetter i dag for ca 13 mill kr.

Hovedkontoret er å Mjølnerød Gård i Enningdalen, eierne strekker seg fra Enningdalen til Rokke. Det er disse eierne som eier det meste av maskiner og utstyr som brukes i virksomheten.

Bygdeservice tilbyr et bredt spekter av tjeneste og produkter, fra trefelling og grøfterensning, via renseanlegg for hus og hytter til tømring og hyttebygging. Og mye mye mer (se deres hjemmeside) Et virkelig prestisjeprosjekt er leggingen av ny plen på Fredriksten Festning!

Hans-Kristian Berg fikk stor applaus for sin redegjørelse og ble av presidenten takket varmt for son innsats.


Lysene slukket og møtet hevet kl 2000


 
19 mars. Hvem styrer Stortinget

19. mars 2018

19 mars. Hvem styrer Stortinget

Presidenten ønsket velkommen til 30 medlemmer, 2 inviterte, potentielle medl., og til 3-4 ektefeller. Spesielt velkommen til kveldens foredragsholder!
Så tente han 2 lys: et for fred og frihet, ett for vennskap.

19. FEB. INGEN MURER ER FOR HØYE

20. februar 2018

19. FEB. INGEN MURER ER FOR HØYE

Presidenten ønsket velkommen til 26 medlemmer og 5 gjester. Spesielt velkommen til Trond Henriksen, kveldens foredragsholder.
Presidenten åpnet med å tenne 2 lys: ett for fred og frihet, ett for vennskap.

12. Feb. Sarpsborg 08

15. februar 2018

12. Feb. Sarpsborg 08

Presidenten ønsket velkommen til 25 medlemmer og spesielt velkommen til Cato Haug, styreleder i fotballklubben ”Sarpsborg 08”!

5. FEB. KAFFEMØTE

15. februar 2018

5. FEB. KAFFEMØTE

Presidenten ønsket velkommen til 25 medlemmer, idet han tente 2 lys: ett for fred og ett for vennskap.

15. Jan. Aldersoptimering

15. januar 2018

15. Jan. Aldersoptimering

Et stort antall medlemmer og gjester møtte opp for å høre
prof. Börge Bjelke foredra om aldersoptimering

18. september. Om Geologi

19. september 2017

18. september. Om Geologi

Presidenten ønsket velkommen til 27 medlemmer og en ledsager. Kveldens oppsatte foredrag ble erstattet av et uhyre interessant foredrag av John Ljøner Andersen

4. sept. - Guvernørbesøk

6. september 2017

4. sept. - Guvernørbesøk

Presidenten ønsket velkommen til 19 medlemmer og til DG Yvona Holbein og ass.DG Even Jahren.

28. august. - Kaffemøte

28. august 2017

28. august. - Kaffemøte

Presidenten ønsket velkommen til kaffemøte. 28. medlemmer til stede. Det ble fremlagt - og enstemmig vedtatt - styrets regnskap for 2016/17 og budsjett for 2017/18.

21. august. - Reketur

23. august 2017

21. august. - Reketur

Fung. president Gunnar Skjerve ønsket velkommen ombord i slepebåten Tista til 13 medlemmer. Noen hadde måttet melde avbud i siste liten.

7. august. Sommermøte i Kluben.

7. august 2017

7. august. Sommermøte i Kluben.

Sommermøte i lille peisestue. Presidenten kunne ønske velkommen til 22 medlemmer. Det ble trangt om plassene; men dessto bedre stemning!

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Haldens Klub
Adresse: Borgergt. 5
Postnummer: 1767
Sted: Halden
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no

Sommermøte
2. aug. 2021, 19.00 - 20.00

Møtested, spisesalen Haldens Klub

Reketur med MS Tista
9. aug. 2021, 18.00 - 20.00

Påmelding kommer. Slutt tidspunkt kan variere

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...