Web Analytics Made
Easy - StatCounter

12.oktober - Halden Bygdeservice

Presidenten åpnet møtet med å tenne to lys – et for fred og frihet og et for vennskap. 23 medlemmer møtte opp denne mandagen

  

Presidenten minnet om at vi bare har 80 dager igjen av 2020. Knut Nordbø fikk applaus for sin fødselsdag på selve møtedagen

Hans-Kristian Berg ble ønsket velkommen som kveldens foredragsholder. Hans emne var Halden og Enningdalen Bygdeservice.

Når det gjaldt programmet fremover, presiserte presidenten at det allikevel blir ordinært medlemsmøte i klubben mandag 19. oktober. Pål Mikkelsen holder da sitt Ego foredrag.

Onsdag 21 oktober var det planlagt et områdemøte i Skjeberg Rådhus. Det er blitt avlyst grunnet coronasituasjonen i området.

Mandag 26 oktober skal vår egen Jon Aksel Brynhildsen gi oss en innføring i «Miljøvennlig steinullproduksjon.

 

Mandag 2. november er det så årsmøte. Årsberetningen og innmeldte saker er underveis til medlemmene på e-post.

Valgkomiteens forslag til styre for rotaryåret 2021-2022 er allerede sendt til medlemmene pr e-post.

Presidenten meddelte videre at Jan-Erik Erichsen etter moden overveielse hadde meldt seg ut av klubben, hvilket han beklaget.

Det er nå to personer i styret som har full adgang til klubbens bankkonti, Lars Erik Hermansen, som administrerer kontiene og Svein Ivar Hansen, som vil tre til dersom Lars Erik blir forhindret fra å ivareta klubbens forpliktelser.

Omdømmekomiteen gjennomgår nå en intern drøftelse vedrørende innhold og redigering av saker på klubbens hjemmeside og vil komme tilbake med anbefalinger om bl.a. hvilket detaljnivå  klubben bør legge seg på vedr. referater fra klubbens møter. Det drøftes også hvordan klubben kan synliggjøre seg selv bedre i media. 

Alle blir oppfordret til å komme med forslag og innspill til Omdømmekomiteen i denne prosessen.

Prosjektkomiteen ser på prosjektet «Rydding av plast» som Rotary er blitt invitert med på. Et engasjement knyttet til dette har potensiale til å medføre en positiv profilering for klubben.

Blir det Opera på Fredriksten festning i 2021? Bjørnar Nyborg holder tett kontakt med Opera Østfold angående dette, mye kan bli avklart i løpet av november måned.

Så til dagens foredrag av Hans-Kristian Berg om Halden og Enningdal Bygdeservice, fra 2020 bare kalt Halden Bygdeservice.

   

Foredragsholderen er daglig leder både i Halden Bygdeservice SA og Bygdeservice Norge SA. Samtidig eier og driver han Mjølnerød gård,og leder MjøBer DA, Skee Agro AB og EGG(Enningdalens glade Bygdeservice er et spinoff av Almåsutvalgets innstilling» Samarbeid i landbruket» som kom i 1996. Prosjektet Bygdeservice ble startet av LD i samarbeid med Norges vel.

Prosjektets formål er å utnytte ledig kapasistet og kompetanse hos bønder ved å utføre oppdrag for så vel offentlige som private klienter, og slik styrke bøndenes inntekstgrunnlag.

Bygdeservic Norge omsetter nå for 270 millioner gjennom 45 foretak over hele Norge.

Halden Bygdeservice ble stiftet i 2009 og omsetter i dag for ca 13 mill kr.

Hovedkontoret er å Mjølnerød Gård i Enningdalen, eierne strekker seg fra Enningdalen til Rokke. Det er disse eierne som eier det meste av maskiner og utstyr som brukes i virksomheten.

Bygdeservice tilbyr et bredt spekter av tjeneste og produkter, fra trefelling og grøfterensning, via renseanlegg for hus og hytter til tømring og hyttebygging. Og mye mye mer (se deres hjemmeside) Et virkelig prestisjeprosjekt er leggingen av ny plen på Fredriksten Festning!

Hans-Kristian Berg fikk stor applaus for sin redegjørelse og ble av presidenten takket varmt for son innsats.


Lysene slukket og møtet hevet kl 2000


 
31. juli. På restaurant Fabian

31. juli 2017

31. juli. På restaurant Fabian

Sekr. Arne Omholt ledet møtet i presidentens fravær. 11 medlemmer og 2 ledsagere til stede for sammen å nyte et lite måltid i de hyggelige lokalene.

24. juli. Bringebærmøte.

25. juli 2017

24. juli. Bringebærmøte.

Fungerende president, kasserer/styremedlem Ivar Gjetnes ønsket velkommen til 10 medlemmer og 4 ledsagere. Nydelig bringebærmøte (for 10. gang) hos Bjørg og Knut heie på Hov.

17. juli - Sommermøte

18. juli 2017

17. juli - Sommermøte

President Torfinn ønsket velkommen til 9 medlemmer i Lille peisestue. God diskusjon ved kaffen, godt møte!

10. juli. - Jordbærmøte

10. juli 2017

10. juli. - Jordbærmøte

Også i år var vi invitert til jordbær-møte hos Astrid og John Solberg. 19 medlemmer + mange ledsagere.

3. juni. - Sommermøte

3. juli 2017

3. juni. - Sommermøte

I presidentens fravær var Knut Nordbø møteleder for til sammen 17 medlemmer i lille peisestue.

26. juni . Sommeravslutning

27. juni 2017

26. juni . Sommeravslutning

45 medlemmer m/ gjester og ledsagere var samlet til sommeravslutning i Festningskroa for felles måltid og presidentskifte m.m.

19. juni. Bedriftsbesøk

21. juni 2017

19. juni. Bedriftsbesøk

15 medlemmer med 5 ledsagere var på bedriftsbesøk på Tune Prestegård, som i dag drives som kurs- og selskapslokaler.

12. juni. Kaffemøte

13. juni 2017

12. juni. Kaffemøte

Siste kaffemøte i dette Rotaryåret. Presidenten tente 2 lys og ønsket velkommen til 30 medlemmer. Det ble servert ferskt bakverk og kaffe i rikelig monn.

29. mai. Ego-foredrag

3. juni 2017

29. mai. Ego-foredrag

Presidenten kunne ønske velkommen til 24 medlemmer + en gjest.Ego-foredrag av Bjørn Martin Hansen

22. mai - Videregående skole

29. mai 2017

22. mai - Videregående skole

Presidenten ønsket velkommen til 25 medlemmer + en ledsager. Spesielt velkommen til Solveig O. Fjærvik og Elin Tvete fra Østfold Fylkeskommune.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Haldens Klub
Adresse: Borgergt. 5
Postnummer: 1767
Sted: Halden
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...