Web Analytics Made
Easy - StatCounter
HISTORISKE SKILT / WIELGÅRDEN

Wielgården: Bolig oppført 1827 av sagbrukseier Rasmus Leganger. Ombygd flere ganger av godseier Andreas Mads Wiel. Kontor for Saugbrugsforeningen 1923–1997.

The Wiel Building: Residence erected 1827 by sawmill proprietor Rasmus Leganger. Modified multiple times by Andreas Mads Wiel. Offices for Saugbrugsforeningen 1923–1997.


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Haldens Klub
Adresse: Borgergt. 5
Postnummer: 1767
Sted: Halden
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no


Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...