Web Analytics Made
Easy - StatCounter
HISTORISKE SKILT / TOLLBODEN

Google
Kartdata ©2022 Google
Kartdata ©2022 Google

 Tollboden

 

Den gamle Tollboden i Halden med adressen Kongens Brygge 3 ligger mellom Halden Torg og det innerste havneområdet i Halden med frontfasaden ut mot Halden gjestehavn. Bygningen er i dag delvis dekket bak rekken av bevertningssteder. Tidligere tollbod som lå i nåværende Peder Colbjørnsensgate, brant i 1826. Først etter at arkitekt og ingeniøroffiser   Frederich Christopher Gedde (1781-1840) ble utnevnt til tollinspektør i Fredrikshald i 1829, ble det i 1830 sendt inn tegninger til Tollkontoret       av ny tollbod som ble antatt. De var utformet av Gedde, som brukte som grunnlag egne tegninger av en tollbod i Tønsberg.


Fra indre havn: Foto JLA, februar 2021

Etter forslag fra Gedde fikk Balthazar Nicolai Garben, også arkitekt ingeniøroffiser, overoppsynet med byggingen. Geddes tegninger omfattet de 5 vindusaksene på langsiden av bygget. Allerede i 1837 utarbeidet Garben et forslag til utvidelse med tilbygg på begge sider, som ble gjennomført i 1842. Med disse utvidelsene     fikk bygningen sin nåværende utforming med fasader som gir et helhetlig preg og tegnet i tidens empirestil.


Tegninger fra kilde 1

 Tollgods fikk plass i pakkbodene i tilbygget mot øst. Dermed fikk Fredrikshald en Tollbod som var godt tilpasset byens sjøfartstradisjoner og betydning som eksporthavn. Bygningen er også en svært god representant for empirestilen som preger mange eldre bygninger i Halden. I tillegg er den spesiell ved at det er to av byens 3 mest kjente empirearkitekter som på hver sin måte står bak den endelige utformingen av denne bygningen. 

Tollvesenet disponerte hele bygningen til sine egne formål helt fram til 1997, da tollvirksomheten ble flyttet til Fredrikstad. Eiendommen ble overført til Halden kommune, og i dag holder bl.a. Halden kommunale pensjonskasse (HKP) og Halden Turistkontor til i den gamle Tollbodbygningen. Turistkontoret gir besøkene både lokal- og nasjonal turistinformasjon og tilbud om guiding og gruppeturer til besøksmål i     Halden. Pakkboder har vært brukt til utstillinger. Bygningen ble listeført som fredet da den var i Statens eie. Statens egen fredning av bygningen ble ikke videreført av Halden kommune ved overtaking av eiendommen. Tollboden er derfor ikke fredet etter gjeldende regler, men betraktes som en høyst verneverdig bygning.

Dagens bygning: Foto JLA, desember 2020

Kilder: 

1 Fredet arkitektur i Østfold 1975 Hefte fra arkitekturvernåret 1975 s. 47 tegninger fra kilde 1

2 Erling Børke: Historiske hus i Halden, Halden 1987, ss 243-244

 


Tollboden: Oppført 1831. Arkitekt Friderich Christopher Gedde. Påbygd sidefløyer 1842, tegnet av Balthazar Nicolay Garben. I kommunalt eie 1967. Brukt som tollbod til 1983.

Customs House: Erected 1831. Architect Friderich Christopher Gedde. Side wings added 1842, designed by Balthazar Nicolay Garben. Acquired by municipality 1967. Used as customs house until 1983.


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Haldens Klub
Adresse: Borgergt. 5
Postnummer: 1767
Sted: Halden
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no


Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...