Web Analytics Made
Easy - StatCounter
HISTORISKE SKILT / SPINDERIBODEN

Spinderiboden: Oppført ca. 1780. Unngikk bybrannen 1826. Lager for Bomuldsspinderiet 1853–1971. Laftet tømmer. Foreslått fredet 1971.

Cotton Mill Warehouse: Erected ca. 1780. Survived city-wide fire of 1826. Storage for the cotton mill in Tistedal 1853–1971. Constructed with horizontal logs. Recommended for listing 1971.


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Haldens Klub
Adresse: Borgergt. 5
Postnummer: 1767
Sted: Halden
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no


Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...