Web Analytics Made
Easy - StatCounter
HISTORISKE SKILT / RÅDHUSET

Google
Kartdata ©2022 Google
Kartdata ©2022 Google

Rådhuset

 

Byen har hatt flere bygninger som har fungert som rådhus. En søylegård som lå på torget, fungerte som rådhus til det brant i 1855. Bruniusgården i Borgergata overtok som rådhus fram til 1902. Da kjøpte kommunen en eiendom nord for Tista, som fikk adressen Storgaten 10, til bruk som rådhus. Dermed ble rådhusfunksjonen flyttet fra det opprinnelige bysenteret på sydsiden til nordsiden. Her hadde det gjennom årene blitt etablert et bymiljø, som tidligere hadde fungert som forstad til byen.

 Rådhuset: Foto JLA, mars 2021

På eiendommen til den nyinnkjøpte rådhusbygningen, hadde byfogd og kanselliråd Carl Adolf Dahl (1769-1819) - en av byens eidsvollsmenn - en bygård. Dette var en trebygning, som 1. juledag 1817 brenner sammen med flere andre bygninger vest for storgata. Etter brannen ble Wiels plass regulert, og fikk stort sett den utforming den har i dag. I 1819 førte Dahl opp en ny én-etasjers murbygning i empirestil på det gamle husets grunnmur. Denne bygningen kom uskadet fra bybrannen i 1826. Etter flere eierskifter som også inkluderte kong Karl Johan, overtok konsul Truels Wiel i 1850-årene eiendommen. Han utvider bygningen med en ny 2. etasje, sent på 1880-tallet. Det var denne bygningen som kommunen kjøpte i 1902, til bruk som byens nye rådhus. Bygningen gjennomgikk en betydelig ombygging hvor bl.a. inngangen ble flyttet fra vestfasaden til østfasaden mot storgata. Stiluttrykket ble  forandret til nyrenessanse. Arkitekt Halfdan Berle (1861-1929) sto for omgjøringsarbeidene.

 


Inngangspartiet, Foto JLA, mars 2021

Halden kommune fikk etter hvert behov for å utvide sine lokaler, for å utføre rådhusfunksjoner. Naboeiendommer til rådhuset ble kjøpt opp til det som kan betegnes som et rådhuskvartal. Betydelige omgjørings- og fornyingsarbeider er gjennomført, noe som også har omfattet det opprinnelige rådhuset. I 2018 kunne     ordføreren presentere den restaurerte rådhusbygningen som et moderne og fleksibelt rådhus, med universell utforming med bl.a. ny formannskapssal, nye og fleksible møterom og med oppusset kommunestyresal.

 Det er Halden kommunale pensjonskasse som eier rådhuset, med Halden kommune som leietaker.

Nettkilder: 

artemisia.no/arc om Halden rådhus - Fra Fredrikshalds murarkitektur

Rådhuset - Halden Arbeiderblad

 


Rådhuset: Oppført 1819 i én etasje for Carl Adolph Dahl. Uskadd i bybrannen 1826 og solgt til kong Karl Johan. Påbygd ca. 1850 av Truls Wiel. Ombygd til rådhus 1902. Arkitekt Halfdan Berle.

Town Hall: Erected 1819 as one-storey building for Carl Adolph Dahl. Undamaged by fire of 1826 and sold to king Charles John. Extended ca. 1850 by Truls Wiel. Converted to town hall 1902. Architect Halfdan Berle.


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Haldens Klub
Adresse: Borgergt. 5
Postnummer: 1767
Sted: Halden
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no


Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...