Web Analytics Made
Easy - StatCounter
KLUBBEN / PRESIDENT

presidenten

Magne Rannestad (2021 – 2022)


Tidligere presidenter

Ove Aardal (2020 – 2021)

Arne Omholt (2019-2020)

Gunnar Skjerve (2018-2019)

Torfinn Torp (2017 – 2018)

Torfinn Torp ble født i Oslo (1957) og vokste opp der før han kom til Halden i 1973

Etter endt realartium ved Halden Gymnas utdannet han seg til maskiningeniør ved Østfold Tekniske Skole.

Han begynte som nyutdannet Ingeniør hos bedriften Lehmkuhl Industrier, nå Teknotherm hvor han har vært ansatt i hele sitt yrkesaktive liv.
Han innehar p.t. stilling som salgsdirektør ved bedriftens avdeling for kulde tekniske leveranser til fiskeflåten i inn- og utland

Han er gift og har to voksne barn.

Foruten medlemskap i Halden Rotary klubb (2010) har han hatt og har tillitsverv i andre organisasjoner og klubber


Lars Erik Hermansen (2016 – 2017)

Lars Erik Hermansen kom til verden på Sarpsborg sykehus, og hadde oppveksten sin i Moss, Hafrsfjord og London.

Etter ungdomskole ved Den Norske Skolen i London, bar turen hjem til Moss, før han dro tilbake til Skottland og England for studier i økonomi og logistikk. Lars Erik har jobbet i ulike selskaper, blant annet på Fresenius Kabi i Halden der han begynte som innkjøper i 2006. Senere har det blitt lederstillinger i andre selskaper i Østfold og Oslo.

I tillegg til Rotary, er Lars Erik engasjert med styrelederverv i flere foreninger/klubber lokalt og nasjonalt.


Christian Raspotnig (2015 – 2016)

Christian Raspotnig er født i Oslo (1975) og har hatt barndommen i Namsos. Siden 1991 har Christian bodd i Moss, Halden og Oslo. Han har jobbet med flygeledelse i kontrolltårnet på Rygge og Fagernes, før han i 2004 tok mastergrad i informatikk med spesialisering innen sikkerhetskristisk programvare ved Høgskolen i Østfold. Siden 2006 har han jobbet som forsker ved Institutt for energiteknikk (IFE) og påbegynte sin PhD i 2009, med forskningsopphold ved Tokyo Institute of Technology i Japan. I 2014 ble Christian promovert til PhD ved Universitetet i Bergen og tiltrådde samme år stillingen som seksjonsleder for IKT risiko og sikkerhet ved IFE.

Fritidsaktiviteter inkluderer seiling, ski og snowboard, løping og sykling, samt å reise innenlands og utenlands i jakt på kulturelle og kulinariske opplevelser.

Christian ble med i Halden Rotary klubb i 2009, og er president for klubben i Rotaryåret 2015/2016. Han er gift med May Helén.


Jon Tore Grimsrud (2014 - 2015)

Jon Tore er født i Bærum 07.04.50. Etter AFS-stipend i California og artium ble han agronom i forbindelse med senere overtakelse av odelsgården Bærengen i Halden. Etter militærtjenesten ble det sivilarkitektstudier og delvis praksis i England. Etter noen år som arkitekt i Oslo flyttet han til Halden for å drive gården fra 1982 til 2005. Her ble Stenseth Grimsrud arkitekter a.s grunnlagt; der han var daglig leder en rekke år og er fremdeles sivilarkitekt.

Interesser inkluderer gitarspill (blues/rock), sportsflyging, kjøring av historiske racerbiler, modellbygging og mosjonsløping.

Jon Tore ble med i Halden Rotary klubb i 2006, og er president i Rotaryåret 2014/2015. Han er enkemann, har to voksne barn og et barnebarn.

Trond Mageli (2013 – 2014)

Trond er født 25.03.54 i Elverum. Han vokste opp på Elverum og på Rena.

Av utdannelse er han sivilingeniør innen bygg og anlegg fra University of Colorado i Boulder. Han er også utdannet bedriftsøkonom fra Bedriftsøkonomisk Institutt.

Trond har siden 1996 vært ansatt ved Norske Skog Saugbrugs AS og har der innehatt ulike stillinger, blant annet som produksjonssjef PM4/5 og vedlikeholdssjef. Han har nå stillingen som sjef for helse, miljø og sikkerhet samt kvalitetssikring ved bedriften.

Tidligere har Trond vært ansatt i Det Norske Veritas og Norwegian Contractors as. Her hadde han en rekke oppgaver knyttet til olje- og gassindustrien.

Trond bor i Halden. Han er gift og har tre barn.

Turid Ring Østensvig (2012 – 2013)

Turid er født 02.06.43 i Halden. Hun kommer fra bondefamilie og tok i ung alder over sin odelsgård Gjernes gård i Asak. Drev denne bedriften fram til for fem år siden. I tillegg hadde hun en moteforretning i Halden i noen år. Hun har arbeidet som lærer ved Halden videregående skole i ca 20 år. De siste 13 årene har hun arbeidet som seniorrådgiver i Utdanningsdirketoratet i Oslo. Startet sitt Rotarymedlemskap i Svinesund Rotary for deretter å bli medlem i Asker Rotary. Har vært medlem i Halden Rotary i ca fem år – er nylig blitt pensjonist. Turid har tre voksne barn og er nå samboer i Halden.

John Ljøner Andersen (2011 – 2012)

John er 67 år og utdannet cand. real. Han har vært tilknyttet videregående utdanning i hele sin yrkesperiode. Han har bl.a. vært lektor ved Halden gymnas og Volda vidaregåande skule i perioden 1969-1985. I tiden etter dette har han vært plankonsulent og seniorrådgiver i Østfold fylkeskommune, rektor ved Porsnes og Halden videregående skole. John er fra 2010 pensjonist.

Atle Valseth (2010 – 2011)

Atle er vel 50 år og utdannet siv.ing. Han tiltrådte sin yrkeskarriere ved Institutt for energiteknikk (IFE) i 1986. Senere ble han driftsjef ved reaktoranlegget. Fra 2002 har han vært sikkerhetssjef for bedriften, inntil han i år ble utnevnt som sektordirektør HMS for hele instituttet (også Kjeller). Fra 1. mai 2010 var han dessuten stedfortredende direktør. Atle er en likandes “stå-på-kar”, er gift og har 2 barn.

Svein Ivar Hansen (2009–2010)

Født 2 mars 1946 i Fredrikstad. Ex artium fra Halden Offentlige Høyere Almennskole i 1965. Karriere som yrkesoffiser i Luftforsvaret, blant annet sjef for Rygge Hovedflystasjon i 1998 – 99. Han avsluttet sin tjeneste i Forsvaret som stabssjef og stedfortredende forsvarssjef med generalløytnants grad. Pensjonist fra 2005. Etablerte i 2005 et enkeltpersonsforetak for konsulentvirksomhet. Tidligere mangeårig medlem av Skedsmo Nord Rotary klubb. Nå bosatt i Halden, og medlem av Halden Rotary Klubb siden 2007. Han har også ledet arbeidet med prosjekter for Rotary Distrikt 2260. Han er gift med Nora, født Baardsen, og de har tre voksne barn.


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Haldens Klub
Adresse: Borgergt. 5
Postnummer: 1767
Sted: Halden
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no


Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...