Web Analytics Made
Easy - StatCounter
KLUBBEN / OM KLUBBEN

Kartdata
Kartdata ©2020
KartdataKartdata ©2020
Kartdata ©2020
Kart
Satellitt

om klubben

Halden Rotary Klubb (HRK) har charterdato 30. mars 1934, og var
den gang klubb nr 3674 i Rotary International. Fredrikstad RK var
fadderklubb.

Vår klubbs første president var Ole Anker Rasch, og som også var
initiativtaker til stiftelsen av HRK. Klubben har vært aktiv i
alle år, unntatt krigsårene 1940–45, da all rotaryvirksomhet
var forbudt. Klubben har alltid hatt sine møter på mandager, og i
de senere år i de flotte lokalene til ærverdige Haldens Klub.

HRK inngår i distrikt 2260 og ønsker derigjennom å samarbeide med
klubbene i vårt distrikt og område. Klubbens Thorkil Falch
Aschehoug var distriktsguvernør i 1957–58. HRK var
fadderklubb for Sarpsborg RK i 1937 og Fredriksten RK i 1979.

Klubbens medlemstall har variert gjennom tidene, men er i dag
voksende og i overkant av 50 medlemmer. Fremmøteprosenten ligger
godt over 60 prosent.

Halden Inner Wheel, som er tilknyttet en av verdens største
kvinneorganisasjoner, har et nært forhold til HRK.

Klubben har et standardmøteopplegg over en time, som inneholder
internasjonalt og nasjonalt Rotary-nytt, gratulasjoner o.l., fast
tre minutters innlegg fra et av medlemmene, og foredrag. Et
par–tre ganger i året har vi også bedriftsbesøk. Første
mandag i måneden er normalt avsatt til et mer sosialt kaffemøte.

HRK vektlegger særlig foredragene som søkes gjort tidsaktuelle og
av generell interesse for medlemmene og det samfunnet klubben er
en del av. Det er etter hvert blitt vanlig å invitere også andre
interesserte til møter der dette måtte passe inn.

Klubben har deltatt i en rekke prosjekter gjennom tidene. Kort kan
nevnes internasjonale prosjekter som Rotary Foundation, Polio
pluss, Latviaprosjektet, Aid Romania og Sudan-hjelpen, samt RYLA
og ungdomsutveksling. Av nasjonale prosjekter er det særlig
Handicamp Norway, Frelsesarmeen, Halden Frivillighetssentral og
SOS barnebyer som er støttet. Nye prosjekter startes opp i
forbindelse med klubbens 75 års-jubileum i 2009. Gjennom mer enn
70 års virksomhet er det betydelige midler som har gått til støtte
av disse internasjonale og nasjonale prosjektene.


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Haldens Klub
Adresse: Borgergt. 5
Postnummer: 1767
Sted: Halden
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no


Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...