Web Analytics Made
Easy - StatCounter

30.august - ny arvelov

Reportasje fra medlemsmøtet 30 august 2021

kveldens tema «Ny arvelov – hva nå?

Presidenten startet med å tenne to lys; ett for fred og for frihet og ett for vennskap, og erklærte møtet for åpnet. Mandag 30 august, årets 242.dag, bare 123 dager igjen av 2021.

Han ønsket kveldens foredragsholder advokat Marion E. Nordenhaug velkommen, før han nevnte en rekke historiske hendelser som hadde skjedde på denne datoen, i Norge og ellers i verden. Han nevnte spesielt at det norske feltsykehuset, og de norske soldatene i Afganistan, avsluttet sitt oppdrag i Kabul og kom hjem denne dagen.

Advokat Marion E. Nordenhaug fikk deretter ordet til sitt foredrag hvor hun hadde som tittel «Ny arvelov – hva nå?»
Hun innledet med å understreke at foredraget var en forenklet presentasjon av den nye arveloven som hadde trått i kraft 1.januar 2021.

Arverekkefølgen er som før fortalte hun og viste dette på plansjer. Så fortsatte hun med å forklare hva som ville skje hvis man ikke skriver testamente. Fettere og kusiner arver ikke, men det gjør nevøer og nieser.

Hun fortsatte med endringer som hadde kommet med ny arvelov fra 1.januar 2021 og viste dette med noen eksempler og startet med å informere om at pliktdelsarv nå er satt til 15G hvilket utgjør kr.1.595.985,- (pr 1/5-2021).

Eksempel 1: Boet utgjør verdier for kr.2.000.000,-
da skal dette fordeles slik;
- 1/4 til ektefelle
- 2/3 til livsarvinger = 1.333.333,- (pliktdelsarv)
Resten kr.166.667,- kan disponeres fritt

Eksempel 2: Boet utgjør verdier for kr. 5.000.000,-
da blir fordelingen slik;
- 1/4 til ektefelle kr.1.250.000,-
- maks. pliktdelsarv utgjør kr.1.595.985,-
Resten, kr.2.154.015,- kan da testamenteres til andre

Så gikk hun videre med å orientere om at arvelater kan i testamentet bestemme at en livsarving kan få sin del av arven i form av en bestemt eiendel f.eks. ei hytte. Livsarvingen som hadde arvet hytta må betale det overskytende tilbake til dødsboet. Advokat Nordenhaug understreket at dette bør være informert om og diskutert mellom arvelater og alle livsarvingene på et tidligst mulig tidspunkt før testamentet skrives.

Arvelater kan i testamentet begrense råderetten over pliktdelsarv frem til livsarvingen fyller 25 år.

På spørsmål fra salen svarte advokat Nordenhaug om at samboer har ikke arverett, men hvis de har felles barn så vil disse arve, før hun fortsatte med å orientere om uskiftebo og særeie.

Forskudd på arv var neste tema. Hun understreket at «forskudd på arv» bør gjøres kjent for samtlige livsarvinger og bør dokumenteres skriftlig. Hvis ikke kan det betraktes som gave. Hun tok fram eksempler for å belyse temaet og interessen var stor fra salen.

Avslutningsvis nevnte hun regler omkring opprettelse og oppbevaring av testamente. Vitnene behøver ikke lenger være til stede samtidig når testamentet skrives. Det er tilstrekkelig at de bekrefter at arvelater har signert dokumentet. Det er ikke krav om at et testamente oppbevares hos tingretten, men hun anbefalte at det gjøres.

Presidenten takket for et engasjerende foredrag og applausen fra tilskuerne var stor.

Reportasje skrevet av; OAa


 
19 mars. Hvem styrer Stortinget

19. mars 2018

19 mars. Hvem styrer Stortinget

Presidenten ønsket velkommen til 30 medlemmer, 2 inviterte, potentielle medl., og til 3-4 ektefeller. Spesielt velkommen til kveldens foredragsholder!
Så tente han 2 lys: et for fred og frihet, ett for vennskap.

19. FEB. INGEN MURER ER FOR HØYE

20. februar 2018

19. FEB. INGEN MURER ER FOR HØYE

Presidenten ønsket velkommen til 26 medlemmer og 5 gjester. Spesielt velkommen til Trond Henriksen, kveldens foredragsholder.
Presidenten åpnet med å tenne 2 lys: ett for fred og frihet, ett for vennskap.

12. Feb. Sarpsborg 08

15. februar 2018

12. Feb. Sarpsborg 08

Presidenten ønsket velkommen til 25 medlemmer og spesielt velkommen til Cato Haug, styreleder i fotballklubben ”Sarpsborg 08”!

5. FEB. KAFFEMØTE

15. februar 2018

5. FEB. KAFFEMØTE

Presidenten ønsket velkommen til 25 medlemmer, idet han tente 2 lys: ett for fred og ett for vennskap.

15. Jan. Aldersoptimering

15. januar 2018

15. Jan. Aldersoptimering

Et stort antall medlemmer og gjester møtte opp for å høre
prof. Börge Bjelke foredra om aldersoptimering

18. september. Om Geologi

19. september 2017

18. september. Om Geologi

Presidenten ønsket velkommen til 27 medlemmer og en ledsager. Kveldens oppsatte foredrag ble erstattet av et uhyre interessant foredrag av John Ljøner Andersen

4. sept. - Guvernørbesøk

6. september 2017

4. sept. - Guvernørbesøk

Presidenten ønsket velkommen til 19 medlemmer og til DG Yvona Holbein og ass.DG Even Jahren.

28. august. - Kaffemøte

28. august 2017

28. august. - Kaffemøte

Presidenten ønsket velkommen til kaffemøte. 28. medlemmer til stede. Det ble fremlagt - og enstemmig vedtatt - styrets regnskap for 2016/17 og budsjett for 2017/18.

21. august. - Reketur

23. august 2017

21. august. - Reketur

Fung. president Gunnar Skjerve ønsket velkommen ombord i slepebåten Tista til 13 medlemmer. Noen hadde måttet melde avbud i siste liten.

7. august. Sommermøte i Kluben.

7. august 2017

7. august. Sommermøte i Kluben.

Sommermøte i lille peisestue. Presidenten kunne ønske velkommen til 22 medlemmer. Det ble trangt om plassene; men dessto bedre stemning!

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Haldens Klub
Adresse: Borgergt. 5
Postnummer: 1767
Sted: Halden
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...