Web Analytics Made
Easy - StatCounter

12.april - ukebrev

Vi tenner to lys

ett for fred og frihet - - og ett for vennskap

Kunngjøring

Jeg har i dag fått melding om at vårt medlem Thorkil Aschehoug har gått bort. Han døde lørdag 10 april. Han ble 91 år. Vi lyser fred over hans minne.

Navnedag 12 april
           
Julius Julie

Julius er slektsnavnet til den romerske senatoren Gaius Julius Cæsar. Julie/Julia har samme opphav.

Fødselsdager i klubben

Jon Tore Grimsrud fylte år 7 april. Terje Vaksdal fyller år 16 april, og Kent-Arne Andreassen fyller år 17 april.               Vi gratulerer!

Fødselsdager ellers …
              1905 Inger Hagerup, forfatter («Så rart» 1950), født († 1985)

1916 Finn Lied, sivilingeniør og Ap.-politiker, født († 2014) - Ved Forsvarets forskningsinstitutt 1946-1973 (direktør fra 1957), industri­minister 1971-1972

1936 Øystein Lønn, forfatter («Ifølge Sofia» 2001)

1948 Joschka Fisher, tysk politi­ker (De grønne), - utenriks­minister 1998-2005

1955 Nils Gaup, filmregissør («Veiviseren» 1987)

1963 Randi Stene, operasanger (mezzosopran)

1975 Marianne Pettersen, fot­ballspiller, - VM-gull 1995, OL-gull 2000

Det hendte ellers – …
          
1814 Riksforsamlingen på Eids­voll valgte en konstitusjonsko­mite til å lage
              grunnlovsutkast

            1815 Tambora, vulkan på øy øst for Java, eksploderte - 92.000 mennesker ble drept

1861 Den amerikanske borger­krig startet med bombardemen­tet av Fort Sumter ved Charleston

1961 I Sovjetunionen kretset Jurij Gagarin som det første menneske i rommet én runde rundt jorda med Vostok 1

1981 Columbia, amerikansk romferge, gjorde sin første ferd - Første gjenbrukbare romfartøy

Informasjon fra Rotary …

                World Immunization Week is 24-30 April

Bli med i Rotary-kampanjen for å fremme forståelse og fakta om vaksiner, for å bekjempe vaksine-nøling og feilinformasjon.
Egen e-post om dette blir sendt til dere i morgen tirsdag 13 april.

            Oversikt over alle prosjekter

Rotary D2260 ber om en oversikt over alle prosjekter som hver klubb har. Dette skal legges inn i en felles mappe på distriktets hjemmeside og bli gjort tilgjengelig for alle klubber som en slags idébank.

Rotary Leadership Institute

Jeg er elev på Rotary Leadership Institute (RLI) som ble påbegynt i februar 2020 på Rotary-huset på Kløfta som fysisk møte og fortsetter nå som digitalt kurs 15 og 22 april samt 20 mai.

 

President Elect Training Seminar (PETS) – lørdag 24 april

            Invitasjon har vi fått, programmet kommer senere.

            Dette er et digitalt møte, kl. 10:00 – 15:00 som Magne Rannestad deltar på.

 

District Training Assembly (DTA) – lørdag 24 april

Invitasjon har vi fått, programmet kommer senere
Dette er et digitalt møte, kl. 10:00 – 13:00. Deltaker vil være Lars-Erik Hermansen

 

Presidentmøte i Område A – torsdag 11 mai

Presidentene i vårt område ble tidligere enige om å holde presidentmøter/ områdemøter to ganger i halvåret. Neste møte er torsdag 11 mai

 

Opplæring for sekretærer – torsdag 27 mai

            Invitasjon og program kommer senere

 

Opplæring for kasserere – torsdag 3 juni

            Invitasjon og program kommer senere

 

Halden Rotary klubb – programmet framover

Meldinger fra presidenten

Meldinger fra presidenten går normalt ut som gruppemeldinger, dvs. at mottaker kun ser sitt eget navn i adressefeltet, eksempel ukebrevene.

Melding som e-post sendes meldingen ut som «blindkopi», selv om alle medlemmene er listet som mottaker, vil hver mottaker se kun eget navn.
Melding som SMS blir satt opp i adressegrupper på inntil 20 mottakere (begrensning satt av teleleverandør), men hver mottaker ser kun sitt eget navn.

Prosjekt Sti (Kyststien og Pilgrimsleden)

Vårens vedlikehold av stier pågår. Tor Karlsen leder og koordinerer arbeidet. På grunn smittevernregler kan vi ikke samkjøre med flere i samme bil.

Tor Karlsen har gått over Pilgrimsleden fra Berg kirke til Sarpsborg grense, Svein Lunde ser over Pilgrimsleden fra festningen til Berg kirke og Kyststien fra festningen til Remmen.
Bjørnar Nyborg har gått over Pilgrimsleden og Kyststien fra Elgåfoss til Berby. Ole P Hagen går strekningen fra Berby til Iddesletta og dekker både Kystien og Pilgrimsleden. Og jeg holder på med Kyststien fra Iddesletta til festningen.

Prosjekt Gapahuk

Prosjekt Gapahuk ved Pilgrimsleden er i gang. Viken fylkeskommune har akseptert vårt tilbud om vedlikehold og ettersyn. Prosjektet startet med å beise de nyoppførte gapahukene. Knut Nordbø er prosjektleder og setter opp vaktlista.
Ettersyn av gapahukene, som startet 1.april, kan meget vel utføres av eldre med stokk som av barnefamilier – kort vei fra p-plass. Det er første sesong for gapahukene i år så det er litt vanskelig å anslå hvor ofte man bør innom, men det er avtalt å prøve med hver 14. dag fra 1. april-15. september. Og en gang i måneden utenom den perioden.

Prosjekt Vakthold.

Igjen har klubben fått forespørsel om vakthold. Opera Østfold vil arrangere flere koronatilpassede forestillinger i Halden i juni. Bjørnar Nyborg koordinerer og setter opp vaktlister.

De som utfører oppdrag med stiene, historiske skilt eller gapahukene har også meldt seg til denne dugnaden. Det kan være at vi må rullere/ omdisponere vakter, det kommer vi tilbake til.

Hele 26 medlemmer har meldt seg til vaktoppdrag – og det er bra! men likevel mangler vi vakter til ca. 35 – 40 timer (ulik lengde på vakta fra 1,5 til 3 timer)

Jeg håper nå at flere medlemmer melder seg, og at noen av de som allerede har tegnet seg kan ta en vakt eller to til.

Munnbind med Rotary-logo

Jeg har et lite antall munn bind med Rotary-logo til salgs. EU-godkjente 2 lags munnbind (SN-CWA 17553:2020), vaskbare på 60 grader. Prisen pr munnbind er kr. 100,- og da blir kr. 42,- sendt til End polio.
Send meg SMS for å bestille, jeg kan skaffe flere hvis ønskelig.        


 Neste medlemsmøte i Halden Rotary klubb

Alle de fysiske medlemsmøtene i Haldens klub ble tidlig avlyst og erstattet med digitale møter. Foreløpig har vi ikke invitert noen foredragsholdere til å gjennomføre foredrag digitalt.

Styret tilbyr «hjemmehjelp» til medlemmer som ønsker veiledning i å sette opp PCen, nettbrettet eller mobiltelefonen for å bli med på nettmøtene..

9 april

Angrepet på Norge i 1940 (på tysk omtalt med kodenavnet Weserübung-Nord) var det tyske militære angrepet på Norge tirsdag 9. april 1940 under andre verdenskrig.

Vi markerte ikke dagen i Halden Rotary klubb, men vi husker og vil gjerne at generasjoner etter oss får balansert informasjon.

Styremøte 12 april (i dag)

 Agendaen bar preg av saker som skal overføres til nytt styre under ledelse av Magne Rannestad som ny president, og med Solveig Ringsell Martinsen som innkommende president med ansvar for møteprogrammene fra 1ste juli 2021.

Guvernørbesøk 31 mai

Guvernør Ine Barlie, Rotary Distrikt 2260, har meldt sin ankomst til medlemsmøtet mandag 31 mai. Programmet vil bli bestemt senere.

Budsjettmøte 21 juni

Ved endring av vedtektene 02.03.2020 ble det vedtatt at det skal være et budsjettmøte umiddelbart før et rotaryår begynner.
Det er påtroppende styre i klubben som skal presentere sin plan for virksomheten for rotary-året 2021-2022.

Sommeravslutning og skifte av president 28 juni

Mandag 28 juni skal det være sommeravslutning og presidentskifte i Halden Rotary klubb. Det er nedsatt en arrangements-/seremoni-komité som skal ledes av Trond Sølfest Mageli.

Status – informasjon om koronaviruset (Covid-19)

Nye smittede av Covid-19 i Halden

Mandag 29/3

Tirsdag 30/3

Onsdag 31/3

Torsdag 1/4

Fredag 2/4

Lørdag 3/4

Søndag 4/4

1

1

11

0

5

1

1

 

 

 

 

 

 

 

Mandag 5/4

Tirsdag 6/4

Onsdag 7/4

Torsdag 8/4

Fredag 9/4

Lørdag 10/4

Søndag 11/4

6

9

3

5

6

5

7

 

Utdrag fra någjeldende smittevernregler i Halden (i kraft fra 12/4 – gjelder tom 25/4):

Arrangementer:
Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av begravelser og bisettelser.

Anbefalinger:
Det viktigste tiltaket for å åpne opp samfunnet er at alle har så få nærkontakter som mulig      

·         Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 personer ut over nødvendige kontakter i jobbsammenheng, husstandsmedlemmer og barnehage- og skolekohorter.

·         Man bør ikke ha flere enn fem gjester i eget hjem. Det oppfordres til å møtes utendørs

·         Bosatte i kommunen kan dra til fritidsbolig, men bare sammen med personer i egen husstand

·         Det bør holdes 2 meter avstand i møte med andre personer i risikogrupper.

TEMA under medlemsmøtene framover

TEMA under nettmøtet mandag 12 april var;

Kraftsituasjonen i Norge. Vi kommer til å trenge mye kraft i “det grønne skiftet”.

Skal vi bygge ut mer på land? Til havs? Bør man forandre beskatningen, slik at det lønner seg å rehabilitere, effektivisere eldre vannkraftverk? (Eiere av mindre kraftverk sier at det ikke lønner seg å kjøre dem for fullt p.g.a. skatten). Det hevdes at det ikke lønner seg å modernisere (nye turbiner) p.g.a. skatten.

Skal vi satse på relativt stor eksport av kraft til utlandet?Nedenfor er noen temaer jeg har fått tilsendt som forslag til medlemsmøtene fremover;

1.       "Gamle" aktiviteter blir populære igjen. (Tenker blant annet på skøyter).

2.       Norge er et betydelig oljeproduserende land. Bør vi fortsette å utnytte disse ressursene som før, eller bør vi gå for en styrt, rask nedtrapping?

3.       Dobbeltsporet jernbane lar vente på seg. Hvordan kan vi gjøre Halden kommune attraktivt for fjernpendling (mot f.eks. Oslo). Noen stikkord:

·         Gjeninnføre Kontorvogner på jernbanen, med oppdatert og stabilt Internett, god kaffe og fast reserverte plasser. Dvs. virkelig legge til rette for at togturen blir arbeidstid

·         Felles leiekontorer ved Jernbanen som inngår i årsprisen for togbillett. Parker på fast og garantert ledig plass, kom på kontoret, ta deg en kaffe, koble deg på, jobb, rusle inn på det toget som passer best frem/tilbake.

·         Sykkelparkering, garderobe og dusj inngår i tilbudet

·         Hvis ‘Buss for tog’ løsninger tidvis må brukes garanteres direktebuss Halden – Oslo S

·         Vurder muligheten for å sette opp ekstra ‘Arbeidstog’, som kan ta med folk fra tilsvarende ordninger i Sarpsborg og Fredrikstad

·         Foreslå for Halden kommune at utvikling og drift av tilbudet finansieres/ delfinansieres gjennom statlige tilskudd (som kompensasjon for manglende prioritering i NTP)

Er dette noe for Halden Rotary å ta et regionalt initiativ rundt?

 

Noen få flere i «arkivet», oppfordrer hermed medlemmene å melde inn forslag.

 

Møtet er slutt, jeg «slukker lysene» og ønsker dere alle en god kveld.

Ove Aardal


 
19 mars. Hvem styrer Stortinget

19. mars 2018

19 mars. Hvem styrer Stortinget

Presidenten ønsket velkommen til 30 medlemmer, 2 inviterte, potentielle medl., og til 3-4 ektefeller. Spesielt velkommen til kveldens foredragsholder!
Så tente han 2 lys: et for fred og frihet, ett for vennskap.

19. FEB. INGEN MURER ER FOR HØYE

20. februar 2018

19. FEB. INGEN MURER ER FOR HØYE

Presidenten ønsket velkommen til 26 medlemmer og 5 gjester. Spesielt velkommen til Trond Henriksen, kveldens foredragsholder.
Presidenten åpnet med å tenne 2 lys: ett for fred og frihet, ett for vennskap.

12. Feb. Sarpsborg 08

15. februar 2018

12. Feb. Sarpsborg 08

Presidenten ønsket velkommen til 25 medlemmer og spesielt velkommen til Cato Haug, styreleder i fotballklubben ”Sarpsborg 08”!

5. FEB. KAFFEMØTE

15. februar 2018

5. FEB. KAFFEMØTE

Presidenten ønsket velkommen til 25 medlemmer, idet han tente 2 lys: ett for fred og ett for vennskap.

15. Jan. Aldersoptimering

15. januar 2018

15. Jan. Aldersoptimering

Et stort antall medlemmer og gjester møtte opp for å høre
prof. Börge Bjelke foredra om aldersoptimering

25. juli. - Restaurant Fabian

25. juli 2016

25. juli. - Restaurant Fabian

Hyggelig middagsmøte på Fabian Restaurant & Pannekakeri. Grunnet ferietid og sterk varme møtte bare 10 personer opp.

19. juli 2016

18. juli - sommermøte

Vakkert sommervær. Bare 11 medlemmer møtte opp i lille peisestue. Men det ble rikelig med diskusjoner!

11. juli. Jordbærmøte hos John Solberg

18. juli 2016

11. juli. Jordbærmøte hos John Solberg

Mange hadde møtt opp til dette populære sommermøtet hos Astrid og John. Dette til tross for litt surt og dårlig vær.

27. juni - Halden Rotary klubbs sommeravslutning

27. juni 2016

27. juni - Halden Rotary klubbs sommeravslutning

Til Herregårdskaféen kom etter hvert 24 medlemmer og 3 gjester, samt ektefeller, - til sammen 39 personer. Et nydelig tapas-bord var satt frem, og samtlige spiste og skravelt livelig frem til kl 19.15.

20. juni - foredrag om jernbanes sikkerhetsprinsipper

20. juni 2016

20. juni - foredrag om jernbanes sikkerhetsprinsipper

Presidenten ønsket sine Rotary-venner velkommen til Rotary-årets siste møte med foredrag, som var om utvikling av jernbanens sikkerhetsprinsipper.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Haldens Klub
Adresse: Borgergt. 5
Postnummer: 1767
Sted: Halden
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no


Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...