Web Analytics Made
Easy - StatCounter

5. oktober – Kaffemøte

Presidenten kunne ønske velkommen til 23 medlemmer. Han tente 2 lys: ett for Fred og Frihet, ett for Vennskap.

   

Mandag 5. oktober 2020
87 dager igjen av året

OKTOBER er årets 10. måned, men navnet har den fått fordi det var romernes åttende. I Norge ble den kalt sædmåned eller slaktemåned.

Siste del regnet til gormåned som i norrøn tid var betegnelse på første vintermåned (slaktemåned); begynte første vinterdag (14 oktober) og varte til i midt i november. Avlingen skulle nå være i hus.

Navnedag i dag

Brynjar, Boye og Bo

 

Brynjar = norrønt brynja + árr (kriger). Boye (frisisk) = Bo (norrønt) = bó (den som er bofast).

Frisisk er en gruppe språk og dialekter som hører til den vestgermanske gruppen av germanske språk i den indoeuropeiske språkfamilien. Frisisk er nært beslektet med engelsk; sammen med dette sammenfattes det ofte i en anglo-frisisk språkgruppe. 

Fødselsdager i klubben
Tor Karlsen fyller år til lørdag 10. oktober. Vi gratulerer!

Annet

Fra Aasmund Rognøy-Kaldestad fikk vi i ettermiddag invitasjon til Asak kirke nå til torsdag 8. oktober kl. 19:00.

Klassisk i Asak kirke er en ny kammermusikkserie der du møter klassiske utøvere av høy kvalitet.
Nå til torsdag kommer en av Norges ledende pianister, Sveinung Bjelland.

Det hendte på denne dag:

1853 I Horten ble Marinemuseet grunnlagt. Museet ble grunnlagt 5. oktober 1853 etter kongelig resolusjon basert på en samling av gjenstander som den danskfødte kommandørkaptein C. F. Klinck hadde organisert og delvis selv samlet inn i løpet av sin mer enn 40-årige sjømilitære karriere. Samlingen ble gitt som gave til den daværende Marinekommandoen.

1962 Beatles sin første plate, singelen «Love Me Do», ble utgitt i Storbritannia
1962 «Dr. No», første James Bond-film, hadde première
1969 Dalai Lama ble tildelt Nobels fredspris

 Programmet framover.

Mandag 12. oktober kommer Hans-Kristian Berg og foredrar om Idd- og Enningdalen bygdeservice

Onsdag 14. oktober kl.18.00, Kihl gård i Råde. Medlemsrekruttering og medlemsutvikling står på programmet. Jeg håper at flere fra medlemskomitéen tar seg tid til å delta.

Tirsdag 20.okt. Møtet flyttet fra den 7. oktober ble flyttet til 20. oktober pga møtekollisjoner. Assisterende Guvernør, Arne Nielsen, kommer tilbake med sakliste for møtet, og en ny møteplan for medlemskap og klubbutvikling med det første. – dette møtet vil mest sannsynlig bli et nett-møte.

Onsdag 21. okt. er det planlagt områdemøte i i Skjeberg Rådhus.

Medlemsmøtet mandag 19. har derfor gått ut. Nå er det slik at det kun kan være 50 deltakere i lokalene – og det er de 50 første påmeldte som får plass. Jeg håper at noen fra styret og at de nye medlemmene kan delta.

Mandag 26. oktober, her i klubben skal vår egen Jon Aksel Brynildsen foredra om «Miljøvennlig stenullproduksjon»

 

Mandag 2.november er det årsmøte.

Årsberetningen og innmeldte saker sendes til medlemmene 14 dager før årsmøtet.

Regnskapet for rotaryåret 2019-2020 med revisor sine merknader presenteres på årsmøtet

Endringer i vedtektene, et forslag om mindre endringer legges fram

Revidert budsjett, et forslag vedrørende bortfall av inntekter fra prosjekter

Valg av styret for rotaryåret 2021-2022, valgkomitéens forslag er allerede sendt ut til medlemmene i e-post.

Fra Rotary D2260

Distiktsguvernør Ine Barlie har sendt ut sitt månedsbrev for oktober, sendt til samtlige medlemmer på e-post.

Fra styremøtet tidligere i kveld

Sak 16-H20/21: Økonomi: Saksansvarlig: Lars Erik (fast post)

Status - økonomi

Status - 2 autoriserte brukere til klubbens bankkonti

Utgifter kommende eksterne møter


Sak 17-H20/21: Møteprogrammet: Saksansvarlig: Magne (fast post)

Status – Programmet

Julemiddag 7 des. 2020

Årets siste kaffemøte 14 des. 2020

Julegudstjenesten 16 des. 2020

 

Sak 18-H20/21: Årsmøtet 2020:        Saksansvarlig: Ove

Faste poster

Innmeldte saker

Revidert budsjett 2020-2021

Revidert utgave av vedtekter

Innstilling fra valgkomitéen: Saksansvarlig: Arne

Medlemskontingenten høsten 2020
Det var bare 2 medlemmer som ikke har betalt nå i ettermiddag.

Programmet vårt neste mandag

Mandag 12. oktober kommer Hans-Kristian Berg og foredrar om Idd- og Enningdalen bygdeservice

Ordet ble gitt til Bjørnar Nyborg som hadde noen tanker om medlemsrekruttering: Han hadde hørt av en dame at det i Halden er en ”Round Table” forening. Denne foreningen er i ”Rotary-familien”(?). Det finns sikkert også andre slike foreninger i familien. For rekruttering av nye medlemmer kunne man kontakte disse direkte eller evt via organisasjonen.

   

Tore Paulsen-Næss fikk ordet for dagens ”3-min”: Han ville fortelle litt om klubbens historie og noen ord om Haldens Klubs historie. Halden RK ble stiftet i mars 1934. Chartermøtet ble holdt i selskapsavdelingen i Fredrikshalds Teater. Opplysningen om dette finnes i klubbens papirarkiv som er deponert i Halden historiske samlinger på Rød Herregård. Det ble bestemt at fremtidige møter skulle avholdes i Teateret, og tidspunktet var mandager fra kl 19 til kl 20; akkurat som nå. Det siste møtet ble holdt 9. september 1940. Etter reorganisasjonen av kubben i 1945 ble møtene fortsatt holdt i Teateret inntil 1947-48. Da ble møtene flyttet til Grand Hotell. Men i 1951-52 flyttet vi til Haldens Klub, - og siden har vi holdt til her. Det var 3. nov. 1951 at den nye kjøkkenavdelingen med ”lille spis” og lille peisestue ble åpnet denne dagen, og møtene våre ble holdt i denne avdelingen i årene fremover. Vi bruker jo fortsatt denne avdelingen under en del av sommermøtene. – Haldens Klub ble stiftet 1. oktober 1786, den desidert eldste forening i Halden. Navnet Haldens Klub blir benyttet om denne bygningen og av foreningen som eier Haldens Klub. Tyskerne tok bygningen i okt 1941. De tok protokollen og fjernet alle skrevne sider og fortsatte å bruke den! I maidagene i 1945 holdt Milorg til her noen uker; også Røde Kors. Tore husker det godt, for han var selv telefonvakt for Røde Kors i noen uker. Da kunne han med selvsyn konstatere hvor ille det så ut; slitt og ramponert. – Bygningen dekker hele kvartalet fra Olav V’s gt, Borgergt, Rådhusgt og Kirkegaten. Bygningsmassen er i underkant av 800m2. Men den er sammensatt av flere bygninger, oppført til litt forskjellig tid. Den viktigste delen er denne spisesalen og ballsalen. Bygget som et bindingsverk med utforet mursten; det kan man i dag se ved den nye inngangen over glassveggen. Bygningen ble oppført etter bybrannen i 1826 og stod ferdig til bruk for juleballene i 1828. Men alt inventaret var ikke kommet på plass før i 1835. Det var en offiser Tambs som tegnet bygningen, og han hadde vært med i kampene i 1808-09.  I 1809 var vår gamle bygning brukt som lasarett. Haldens Klub har alltid hatt et vertskap. Gunnar Knutsen som er vert i dag er den 32. i rekken!

Presidenten takket for nyttige opplysninger.

Så ble det mer kaffe/wienerbrød og loddsalg. En del medlemmer forlot salen kl 19.45 for å holde komitémøte i den lille avdelingen (bl a referenten).


 
19 mars. Hvem styrer Stortinget

19. mars 2018

19 mars. Hvem styrer Stortinget

Presidenten ønsket velkommen til 30 medlemmer, 2 inviterte, potentielle medl., og til 3-4 ektefeller. Spesielt velkommen til kveldens foredragsholder!
Så tente han 2 lys: et for fred og frihet, ett for vennskap.

19. FEB. INGEN MURER ER FOR HØYE

20. februar 2018

19. FEB. INGEN MURER ER FOR HØYE

Presidenten ønsket velkommen til 26 medlemmer og 5 gjester. Spesielt velkommen til Trond Henriksen, kveldens foredragsholder.
Presidenten åpnet med å tenne 2 lys: ett for fred og frihet, ett for vennskap.

12. Feb. Sarpsborg 08

15. februar 2018

12. Feb. Sarpsborg 08

Presidenten ønsket velkommen til 25 medlemmer og spesielt velkommen til Cato Haug, styreleder i fotballklubben ”Sarpsborg 08”!

5. FEB. KAFFEMØTE

15. februar 2018

5. FEB. KAFFEMØTE

Presidenten ønsket velkommen til 25 medlemmer, idet han tente 2 lys: ett for fred og ett for vennskap.

15. Jan. Aldersoptimering

15. januar 2018

15. Jan. Aldersoptimering

Et stort antall medlemmer og gjester møtte opp for å høre
prof. Börge Bjelke foredra om aldersoptimering

18. september. Om Geologi

19. september 2017

18. september. Om Geologi

Presidenten ønsket velkommen til 27 medlemmer og en ledsager. Kveldens oppsatte foredrag ble erstattet av et uhyre interessant foredrag av John Ljøner Andersen

4. sept. - Guvernørbesøk

6. september 2017

4. sept. - Guvernørbesøk

Presidenten ønsket velkommen til 19 medlemmer og til DG Yvona Holbein og ass.DG Even Jahren.

28. august. - Kaffemøte

28. august 2017

28. august. - Kaffemøte

Presidenten ønsket velkommen til kaffemøte. 28. medlemmer til stede. Det ble fremlagt - og enstemmig vedtatt - styrets regnskap for 2016/17 og budsjett for 2017/18.

21. august. - Reketur

23. august 2017

21. august. - Reketur

Fung. president Gunnar Skjerve ønsket velkommen ombord i slepebåten Tista til 13 medlemmer. Noen hadde måttet melde avbud i siste liten.

7. august. Sommermøte i Kluben.

7. august 2017

7. august. Sommermøte i Kluben.

Sommermøte i lille peisestue. Presidenten kunne ønske velkommen til 22 medlemmer. Det ble trangt om plassene; men dessto bedre stemning!

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Haldens Klub
Adresse: Borgergt. 5
Postnummer: 1767
Sted: Halden
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no

Sommermøte
2. aug. 2021, 19.00 - 20.00

Møtested, spisesalen Haldens Klub

Reketur med MS Tista
9. aug. 2021, 18.00 - 20.00

Påmelding kommer. Slutt tidspunkt kan variere

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...