25. nov. – I dag og i fremtiden (Fredriksten Utvikling)

Presidenten kunne ønske velkommen til 22 medlemmer og 3 gjester, - herunder Per Puck, som på er dagens foredragsholder.

   

Presidenten tente 2 lys: Ett for Fred og Frihet, ett for Vennskap.

Ingen fødselsdager denne uken.

Navnedag i dag: Katarina, Katrine og Kari. Fra Katarina av Alexandria som ble lagt på Steile og Hjul og halshugget i 304.

 Det skjedde på dagen i dag:
1905:  Kong Haakon trådte i land på norsk jord for første gang som norsk konge, sammen med dronning Maud og kronprins Olav.
1936:  ble antikominternpakten signert av Tyskland og Japan
1940:  var det premiere på den første Hakke Hakkespett-filmen
1963:  John F. Kennedy ble gravlagt på Arlington kirkegård
1976:  ble Surinam selvstendig
1982:  besluttet den tsjekkoslovakiske nasjonalforsamling at landet skulle deles i to og bli til Tsjekkia og Slovakia, - med virkning fra 1. januar 1993.

 Rotarysaker
Presidenten minnet om det åpne møtet i aulaen på Distriktshøyskolen mandag den 13. januar. Vi får besøk av sjef for Forsvarsstaben, viceadmiral Elisabeth Natvig. Hun vil foredra om den nye langtidsplanen for Forsvaret.

Referat fra årsmøtet er under utvikling og distribueres så snart det er underskrevet.

Sist torsdag var det områdemøte hos Konrad Bjoner. Tema for møtet var elektronisk arkivering hvor vi er fullt på høyden med våre rutiner. Det andre temaet var vitalisering av klubbene. Også her er vi i god gjenge.

Julebuffet 2. desember. Siste sjanse til påmelding i dag! Det anbefales at man møter opp en halv time før maten serveres, slik at man i tide får kjøpt drikkevarer til maten.

Julearrangementet i Gimleveien 16 den 16. desember kl 18-20.00. Påmelding til Ove innen 10. des.

   

Per Puck fikk ordet. For drøye 20 år siden arbeidet han som direktør for COOP Eiendom med ansvar for COOPs eiendommer i Oslo, Østfold og Akershus. Hadde etter hvert lyst til å prøve noe på egenhånd; med de erfaringene han hadde med en del prosjekter. Han visste at han måtte være tålmodig og arbeide på lang sikt, at han måtte ha med seg eiere med god kapital. Han henvendte seg da til 3 haldenfirmaer: Glomsrød Eiendom, Kynningsrud og Leif Grimsrud. Vi 4 stiftet da dette selskapet (Fredriksten Utvikling) på vårparten 1999. Ble enige å jobbe med store, langsiktige prosjekter langs E6 fra Svinesund til Oslo, samt  prøve å utvikle boliger. I samarbeid med andre bygde man noen leiligheter både i Sarpsborg og i Fredrikstad. Men det ble ingen forretning; ”vi var ikke gode nok på det feltet”. I Halden hadde flere forsøkt seg på å gjøre noen med rutebilholdeplassen. Det meste av området var eid av Halden Rutebilstasjon AS. De hadde en klausul på området: det skulle i hvert fall bygges et hotell. Fredriksten Utvikling fikk opsjon på området og de fikk også kjøpt området bak ved Shellstasjonen. Her klarte de å få bygget leiligheter. Det så en stund vanskelig ut for rutebilstasjonen. Problemet var å få bygget hotell. Choise Hotels var bl a inne i bildet en stund, men det ble ingen avtale. Scandic Hotels hadde de mer tro på, og de var nær ved å få undertegnet en avtale. Da ble imidlertid kjeden oppkjøpt fra Sverige. Men selskapet lyktes med å få en avtale med Thon Hotels. De kunne tenke seg å leie hotellet på franchisevilkår. De ville nå forsøke å utvikle et prosjekt ved å få bygget en kultursal og boliger i samme blokk. Selv var han (Puck) på befaring av lignende prosjekter i Harstad og i Molde. Prosjektet i Halden så ut til å kunne bli en suksess. Men det var ”altfor tungt for oss”. Heldig vis fikk man solgt hele prosjektet, og senere ble alt realisert, - slik vi kjenner det i dag.

Så gikk foredragsholderen over til å fortelle om prosjektene på Svinesundsplatået. Tomtene ble kjøpt opp trinnvis av forskjellige grunneiere. Det startet med Shell-stasjonen og Plantasjen. Senere kom Rema 1000 inn og etter hvert de andre butikkene i området. Firmaet vendte blikket over på den andre siden, til området med den ferdig utsprengte ”Skøytehall-tomta”. Med beliggenheten like ved E6 håpet og trodde man det ville bli vellykket med et større service-område for trailere. Og slik fikk de etter hvert med seg de største leverandørene av drivstoff, med ”storbil-vask”, kafeteria, dusj/toaletter og overnattingsmulighet. Flere av bedriftene har satt opp ladestasjoner for el-biler. Det samme har MacDonalds gjort. Hele området fungerer nå fantastisk bra og har besøk av et meget stort antall trailere hvert eneste døgn. Riktignok måtte Fredriksten Utvikling selv prosjektere og betale for en rundkjøring og bygge om en annen.  Et område på ”skøytehalltomta” ble solgt, og der står det nå praktisk talt ferdig et svært bygg for papp-produksjon og lager (tidl Sarpsborg Papp AS, nå eiet av et tysk-belgisk concern). Man regner md at bare transport til/fra dette bygget vil kunne bli inntil 90 trailere i døgnet! Bak fabrikken er det bygget opp en oppstillingsplass for 80 trailere.

Hva nå? Vi er ikke sikre; Fredriksten Utvikling har ingen nye prosjekter på gang. Men selskapet er svært fornøyd med hva man har kunnet bidra med for Halden. – ”Kanskje jeg finner på noe for meg selv”.


Det kom en del spørsmål og kommentarer. Presidenten takket foredragsholderen med en avlang pose. Så slukket han de 2 lysene og ønsket alle Vel Hjem! 
19 mars. Hvem styrer Stortinget

19. mars 2018

19 mars. Hvem styrer Stortinget

Presidenten ønsket velkommen til 30 medlemmer, 2 inviterte, potentielle medl., og til 3-4 ektefeller. Spesielt velkommen til kveldens foredragsholder!
Så tente han 2 lys: et for fred og frihet, ett for vennskap.

19. FEB. INGEN MURER ER FOR HØYE

20. februar 2018

19. FEB. INGEN MURER ER FOR HØYE

Presidenten ønsket velkommen til 26 medlemmer og 5 gjester. Spesielt velkommen til Trond Henriksen, kveldens foredragsholder.
Presidenten åpnet med å tenne 2 lys: ett for fred og frihet, ett for vennskap.

12. Feb. Sarpsborg 08

15. februar 2018

12. Feb. Sarpsborg 08

Presidenten ønsket velkommen til 25 medlemmer og spesielt velkommen til Cato Haug, styreleder i fotballklubben ”Sarpsborg 08”!

5. FEB. KAFFEMØTE

15. februar 2018

5. FEB. KAFFEMØTE

Presidenten ønsket velkommen til 25 medlemmer, idet han tente 2 lys: ett for fred og ett for vennskap.

15. Jan. Aldersoptimering

15. januar 2018

15. Jan. Aldersoptimering

Et stort antall medlemmer og gjester møtte opp for å høre
prof. Börge Bjelke foredra om aldersoptimering

18. september. Om Geologi

19. september 2017

18. september. Om Geologi

Presidenten ønsket velkommen til 27 medlemmer og en ledsager. Kveldens oppsatte foredrag ble erstattet av et uhyre interessant foredrag av John Ljøner Andersen

4. sept. - Guvernørbesøk

6. september 2017

4. sept. - Guvernørbesøk

Presidenten ønsket velkommen til 19 medlemmer og til DG Yvona Holbein og ass.DG Even Jahren.

28. august. - Kaffemøte

28. august 2017

28. august. - Kaffemøte

Presidenten ønsket velkommen til kaffemøte. 28. medlemmer til stede. Det ble fremlagt - og enstemmig vedtatt - styrets regnskap for 2016/17 og budsjett for 2017/18.

21. august. - Reketur

23. august 2017

21. august. - Reketur

Fung. president Gunnar Skjerve ønsket velkommen ombord i slepebåten Tista til 13 medlemmer. Noen hadde måttet melde avbud i siste liten.

7. august. Sommermøte i Kluben.

7. august 2017

7. august. Sommermøte i Kluben.

Sommermøte i lille peisestue. Presidenten kunne ønske velkommen til 22 medlemmer. Det ble trangt om plassene; men dessto bedre stemning!

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Haldens Klub
Adresse: Borgergt. 5
Postnummer: 1767
Sted: Halden
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no

Kveldsmøte med foredrag
26. okt. 2020, 19.00 - 20.00

Tema: Forskjellen mellom en Rotaryaner og kun et m ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...