18. november - Halden Historiske Samlinger

Presidenten ønsket velkommen til 28 medlemmer og en gjest. Dessuten hjertelig velkommen til dagens foredragsholder, avdelingsdirektør Lillian Nyborg fra Halden Historiske Samlinger.

   

Presidenten tente 2 lys: ett for Fred og Frihet, ett for Vennskap.

Bjørn Blokhus har fødselsdag onsdag 20. nov. Vi gratulerer!
Navnedager i dag er Magne og Magny.

Thor Thanstrøm er blitt dårligere og er innlagt på Helsehuset. Presidenten vil besøke ham med det første.

På dagen i dag:
1307:  Wilhelm Tell skyter et eple fra sønnens hode (iflg legende)
1493:  Christofer Columbus fikk øye på øy, som i dag er Puerto Rico
1626:  Den nye Peterskirken ble vigslet
1883:  Standardiserer de amerikanske og canadiske jernbaner seg med 5 tidssoner
1905:  Vedtar Stortinget de endringer i grunnloven som unionsoppløsningen krever og velger samme ettermiddag enstemmig prins Carl av Danmark til Norges konge. Samme kveld melder prinsen telegrafisk at han har mottatt valgresultatet, tar navnet Haakon VII og tillegger sin sønn navnet Olav.
1983:  Boligplattformen Alexander Kielland sank på 700 dyp i Rogaland.
1985:  Tegneserien Tommy og Tigeren ble publisert for første gang
1996:  Leger uten grenser ble etablert i Norge 

ROTARYSAKER

Styret planlegger nå et større åpent møte i aulaen på Distriktshøyskolen mandag 13. januar. Da får vi besøk av sjef for Forsvars-staben, viceadmiral Elisabeth Natvig. Lang invitasjonsliste; håper på god forhåndsomtale i media. Kr 50 i inngangspenger for å dekke leie. Natvig skal foredra om den nye langtidsplanen for Forsvaret;  den er rykende fersk.

Referat fra årsmøtet distribueres så snart det er underskrevet.

Vi har fått invitasjon til vårens ”Rotary Leadership Institute”. Seminaret går over 3 samlinger og arrangeres av vårt distrikt og nabodistriktet i febr./mars. Opplegget gir god kunnskap om hva Rotary står for. Spesielt aktuelt for nye medlemmer. Hver klubb har 2 plasser. Hver kveld koster kr 400; betales av klubben. Holdes på Kløfta.

Julebuffet den 2. desember: påmelding til Turid innen mandag 25.11. Julearrangement i Gimleveien 16 den 16. desember: påmelding til Ove innen 10.12.

Avd.dir. Lillian Nyborg fikk ordet og fortalte om utviklingen av museet i Halden, - Halden historiske Samlinger (HhS) – og alt dermed tilhørende. Organisasjonen har pr i dag 8 fast ansatte (viste fotomontasje). Vi jobber etter ”Framtidas museum”, Stortingsmelding 49 som kom for 10 år siden. Den gir i hovedsak museene 4 arbeidsområder: 1) Nå flere befolknings- og aldersgrupper. 2) Øke innsikt og kritisk refleksjon, 3) Bidra til by- og tettstedsutvikling og 4) Forvaltning av og tilgjengeliggjøring av samlinger. Innenfor disse områdene er det viktig at det drives forskning. Det har tidligere vært drevet en del forskning i museene, men det har vært mer tilfeldig, - om man har hatt tid og interesse. Nå er dette pålagt som en viktig del av arbeidet.


Det koster å drive musealt arbeid. Økonomien i HhS er ofte anstrengt. 59% av inntektene kommer fra Staten, 21% fra Fylkeskommunen og bare 3 % fra Halden kommune.  Det er det desidert laveste kommunale tilskuddet i Østfold.  Man er avhengig av billettinntekter og gaver.

   

Museets samlinger skal nå flyttes fra festningen. Det siste halvåret har man drevet med pakking av 8000 gjenstander og plassert dem på paller i Tistedal (Spinneriet). Det er meningen at man etter hvert skal komme inn med hele HhS i Fayegården, - også med alle kontorer/medarbeidere. Man venter nå på politisk klarsignal til å bygge et nytt inngangsparti , - stort sett i glass. Her vil man kunne få til et publikumsvennlig område med kafeteria, scene, evt. gratis utstillinger, etc.

HhS eier Fredrikshalds Teater, som takket være Parmer ble ”reddet” i førsten av 1980-åene. Teateret er unikt og gjenstand for stor nasjonal og internasjonal oppmerksomhet. De senere årene har det vært holdt internasjonale forskningsseminarer ved Teateret og det nye kulissemagasinet. Et siste av museets satsingsområder er en vitenskapelig rehabilitering av hagen/parken på Rød Herregård. Her har man måttet benytte seg av dugnad fra hageinteresserte innbyggere, ledet av gartner. Man har kommet et stykke på vei og håper å kunne presentere et unikt anlegg om få år, - og således ha et nytt ”trekkplaster” for sommerturistene.

  

En liten film skulle vises til slutt, men teknikken sviktet. Presidenten takket for en meget interessant informasjon om museet og dets utvikling, -  med en avlang plastpose. Stor applaus.

   

Presidenten slukket de 2 lysene og minnet om neste møte, da Per Puck vil orientere om ”Fredriksten Utvikling”. Vel Hjem!

 


 
19 mars. Hvem styrer Stortinget

19. mars 2018

19 mars. Hvem styrer Stortinget

Presidenten ønsket velkommen til 30 medlemmer, 2 inviterte, potentielle medl., og til 3-4 ektefeller. Spesielt velkommen til kveldens foredragsholder!
Så tente han 2 lys: et for fred og frihet, ett for vennskap.

19. FEB. INGEN MURER ER FOR HØYE

20. februar 2018

19. FEB. INGEN MURER ER FOR HØYE

Presidenten ønsket velkommen til 26 medlemmer og 5 gjester. Spesielt velkommen til Trond Henriksen, kveldens foredragsholder.
Presidenten åpnet med å tenne 2 lys: ett for fred og frihet, ett for vennskap.

12. Feb. Sarpsborg 08

15. februar 2018

12. Feb. Sarpsborg 08

Presidenten ønsket velkommen til 25 medlemmer og spesielt velkommen til Cato Haug, styreleder i fotballklubben ”Sarpsborg 08”!

5. FEB. KAFFEMØTE

15. februar 2018

5. FEB. KAFFEMØTE

Presidenten ønsket velkommen til 25 medlemmer, idet han tente 2 lys: ett for fred og ett for vennskap.

15. Jan. Aldersoptimering

15. januar 2018

15. Jan. Aldersoptimering

Et stort antall medlemmer og gjester møtte opp for å høre
prof. Börge Bjelke foredra om aldersoptimering

18. september. Om Geologi

19. september 2017

18. september. Om Geologi

Presidenten ønsket velkommen til 27 medlemmer og en ledsager. Kveldens oppsatte foredrag ble erstattet av et uhyre interessant foredrag av John Ljøner Andersen

4. sept. - Guvernørbesøk

6. september 2017

4. sept. - Guvernørbesøk

Presidenten ønsket velkommen til 19 medlemmer og til DG Yvona Holbein og ass.DG Even Jahren.

28. august. - Kaffemøte

28. august 2017

28. august. - Kaffemøte

Presidenten ønsket velkommen til kaffemøte. 28. medlemmer til stede. Det ble fremlagt - og enstemmig vedtatt - styrets regnskap for 2016/17 og budsjett for 2017/18.

21. august. - Reketur

23. august 2017

21. august. - Reketur

Fung. president Gunnar Skjerve ønsket velkommen ombord i slepebåten Tista til 13 medlemmer. Noen hadde måttet melde avbud i siste liten.

7. august. Sommermøte i Kluben.

7. august 2017

7. august. Sommermøte i Kluben.

Sommermøte i lille peisestue. Presidenten kunne ønske velkommen til 22 medlemmer. Det ble trangt om plassene; men dessto bedre stemning!

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Haldens Klub
Adresse: Borgergt. 5
Postnummer: 1767
Sted: Halden
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no

Kveldsmøte med foredrag
26. okt. 2020, 19.00 - 20.00

Tema: Forskjellen mellom en Rotaryaner og kun et m ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...