11.November - Årsmøte

Presidenten ønsket velkommen til 28 medlemmer, idet han tente 2 lys: ett for Fred og Frihet, ett for Vennskap.

Arne Norsted har fødselsdag søndag 17. nov. Vi gratulerer!
Navnedager i dag er Morten, Martin og Martine. Navnedag etter den hellige Martin av Tour, som er Frankrikes og tiggernes skytshelgen. Det var vanlig på denne dagen å spise ”Mortens-gås”.

   

Hendelser på dagen i dag:
1811:  Cartagena de Indias erklærte uavhengighet fra Spania
1889:  Washington ble delstat nr 42 i USA
1918:  Første verdenskrig slutt. Signatur om våpenstillstand i en jernbanevogn utenfor Compiègne i Frankrike.  3000 drept i tiden mellom underskrift og ikrafttreden
1965:  Rhodesia (Zimbabwe) erklært uavhengig av Storbritannia
1975:  Angola erklært uavhengig av Portugal 

Turid fikk ordet og fortalte at det i henhold til tidligere avstemming blir årets julebord mandag 2. desember med svineribbe, etc fra buffet: kr 520 /kuv. uten drikke. Kalkun i stedet for svineribbe ville koste kr 600.

ÅRSMØTE
Presidenten ble valgt som møtedirigent.
Ole P. Hagen ble valgt som referent.
Til å underskrive protokollen ble valgt Svein Ivar Hansen og Ivar Gjetnes. Valgene var enstemmig.

Årsberetning for året 2018-19 ble gjennomgått av avgått president Gunnar Skjerve. Ivar Gjetnes bemerket at årets overskudd var angitt med ”ca-tall”. Det skulle vært angitt med eksakt tall pr. 30. juni.  Skjerve lovet at tallet ville bli rettet. – Ellers ingen bemerkning/innsigelse til årsberetningen.

   

Det var ingen innmeldte saker til Årsmøtet.

Valget for Rotary-året 2020-21 ble ledet av valgkomitéens formann Gunnar Skjerve. Samtlige av  valgkomitéens forslag ble enstemmig valgt; se protokoll.

Eter årsmøtet ble det mer kaffe/wienerstang og hyggelige samtaler.

Presidenten minnet om neste møte, 18. nov., da avd.direktør Lillian Nyborg fra Haldens Historiske Samlinger vil foredra over emnet ”Utvikling og framtid”.

 


 
19 mars. Hvem styrer Stortinget

19. mars 2018

19 mars. Hvem styrer Stortinget

Presidenten ønsket velkommen til 30 medlemmer, 2 inviterte, potentielle medl., og til 3-4 ektefeller. Spesielt velkommen til kveldens foredragsholder!
Så tente han 2 lys: et for fred og frihet, ett for vennskap.

19. FEB. INGEN MURER ER FOR HØYE

20. februar 2018

19. FEB. INGEN MURER ER FOR HØYE

Presidenten ønsket velkommen til 26 medlemmer og 5 gjester. Spesielt velkommen til Trond Henriksen, kveldens foredragsholder.
Presidenten åpnet med å tenne 2 lys: ett for fred og frihet, ett for vennskap.

12. Feb. Sarpsborg 08

15. februar 2018

12. Feb. Sarpsborg 08

Presidenten ønsket velkommen til 25 medlemmer og spesielt velkommen til Cato Haug, styreleder i fotballklubben ”Sarpsborg 08”!

5. FEB. KAFFEMØTE

15. februar 2018

5. FEB. KAFFEMØTE

Presidenten ønsket velkommen til 25 medlemmer, idet han tente 2 lys: ett for fred og ett for vennskap.

15. Jan. Aldersoptimering

15. januar 2018

15. Jan. Aldersoptimering

Et stort antall medlemmer og gjester møtte opp for å høre
prof. Börge Bjelke foredra om aldersoptimering

18. september. Om Geologi

19. september 2017

18. september. Om Geologi

Presidenten ønsket velkommen til 27 medlemmer og en ledsager. Kveldens oppsatte foredrag ble erstattet av et uhyre interessant foredrag av John Ljøner Andersen

4. sept. - Guvernørbesøk

6. september 2017

4. sept. - Guvernørbesøk

Presidenten ønsket velkommen til 19 medlemmer og til DG Yvona Holbein og ass.DG Even Jahren.

28. august. - Kaffemøte

28. august 2017

28. august. - Kaffemøte

Presidenten ønsket velkommen til kaffemøte. 28. medlemmer til stede. Det ble fremlagt - og enstemmig vedtatt - styrets regnskap for 2016/17 og budsjett for 2017/18.

21. august. - Reketur

23. august 2017

21. august. - Reketur

Fung. president Gunnar Skjerve ønsket velkommen ombord i slepebåten Tista til 13 medlemmer. Noen hadde måttet melde avbud i siste liten.

7. august. Sommermøte i Kluben.

7. august 2017

7. august. Sommermøte i Kluben.

Sommermøte i lille peisestue. Presidenten kunne ønske velkommen til 22 medlemmer. Det ble trangt om plassene; men dessto bedre stemning!

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Haldens Klub
Adresse: Borgergt. 5
Postnummer: 1767
Sted: Halden
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no

Kveldsmøte med foredrag
26. okt. 2020, 19.00 - 20.00

Tema: Forskjellen mellom en Rotaryaner og kun et m ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...