14.Oktober - Overordnet planlegging i Halden Kommune

Dette var et fellesmøte med Fredriksten RK.

Presidenten kunne ønske velkommen til 25 av våre medlemmer – og selvsagt velkommen til alle andre. Han tente 2 lys: ett for Fred og Frihet, ett for Vennskap.

  

Det er ingen fødselsdager denne uken.
Navnedager: Kaia og Kai. Skal være en kjæleform av kvinnenavnet Katarina, som kommer fra det greske Alkaterine. Kan bety ”navneinnvielse” eller ”begge to”.

 Det skjedde på denne dagen:
14. oktober ble regnet som første dag i det nordlige vinterhalvåret. På primstaven var tegnet en vott. Enkelte mener det er en pavehanske til  minne om pave Callistus som ble gravlagt på denne dato i år 222.
1066:  Slaget ved Hastings . Den engelske konge som kom rett fra slaget mot Harald Hårdråde ved Stamford Bridge falt etter en dags kamp.
1926:  Barneboken Ole Brum av Alan Milne ble gitt ut. ”Ole Brums fødselsdag”
1949:  Lydmuren ble brutt for første gang med et rakettdrevet Bell X1 fly.
1964:  Leonid Bresjnev overtok som øverste leder etter Nikita Krustsjov (Sovjet)
1981:  Gro Harlem Brundtlands første regjering gikk av (innsatt 4. februar).  Avløst av Kåre Willochs første regjering (første rene Høyre-regjering siden Emil Stangs 2. regjering i 1895).

Spesialrådgiver Espen Sørås fra Halden kommune fikk ordet for å orientere om ”overordnet planlegging i kommunen”.
Kom til Halden 1. januar 1989. Først tilsatt i kulturavd. sammen med Aage Friis, og overtok som kultursjef, da Aage gikk av. Gikk da over til planavdelingen hos Tor Granum og Egil Schjerverud.  Espens oppgave ble å se på dette med samfunnsanalyse og på det som skjer i Halden.

Kommunen har en negativ tilvekst, idet det fødes færre barn, enn de som dør. Dessuten har all form for innvandring stoppet opp. Det er færre som pendler inn til byen, enn de som pendler ut av byen, - med en differanse på ca 1000. Dvs at kommunen mangler ca 1000 arbeidsplasser. Befolkningen har i snitt lavere utdanning enn situasjonen i de andre Østfoldbyene. Medianinntekten er hos oss markert lavere. I Halden har det vært ført opp betydelig flere eneboliger, enn leiligheter. Vi vil gjerne ha byfortetning. Men det er vanskelig å bygge nye leiligheter. ”Spiker koster det samme i Halden som i Oslo”, og kvadratmeterprisen blir for høy i relasjon til folks inntekter. Nesten halvparten som bor i leiligheter bor til leie. En vesentlig større andel enn i de andre byene. Fra Sarpsborg og  Fredrikstad er det lettere å pendle til Oslo, - og det gjelder særlig Moss. Medianinntektene er større i disse områdene og kvadratmeterprisene holder seg høyere. Pensjonister som har eid et hus i Oslo – eller f eks en leilighet på Grünerløkka – kan lett kjøpe seg et hus eller en dyr leilighet i Halden. Men hvis de skulle flytte tilbake til Oslo igjen, ville de antagelig måtte stifte ny gjeld. Så det er viktig at det fødes flere barn i vår kommune, og enda viktigere at den yngre generasjon etter hvert tilegner seg høyere utdanning. Det er først og fremt arbeid som krever høyere utdanning som vil øke den økonomiske veksten i kommunen. ”Dere som sitter her – og jeg – er priviligerte og har en relativt god inntekt”.  Dessverre gjelder dette ikke flertallet av innbyggerne. Når vi i administrasjonen skal forsøke å planlegge for fremtiden er det altså en del problemer, - som det er vanskelig å få politikerne til å forstå.

For øvrig viser vi til de vedlagte plansjene.

Presidenten takket for en svært interessant orientering med en avlang pose. Det kom et par kommentarer og spørsmål fra forsamlingen.


Kl 20 minnet presidenten om neste møte, da vi får besøk av Lasse Skjelbostad, som vil orientere om ”Opplæring og lærlinger”.

Han slukket de to lysene og ønsket alle Vel Hjem!

  
19 mars. Hvem styrer Stortinget

19. mars 2018

19 mars. Hvem styrer Stortinget

Presidenten ønsket velkommen til 30 medlemmer, 2 inviterte, potentielle medl., og til 3-4 ektefeller. Spesielt velkommen til kveldens foredragsholder!
Så tente han 2 lys: et for fred og frihet, ett for vennskap.

19. FEB. INGEN MURER ER FOR HØYE

20. februar 2018

19. FEB. INGEN MURER ER FOR HØYE

Presidenten ønsket velkommen til 26 medlemmer og 5 gjester. Spesielt velkommen til Trond Henriksen, kveldens foredragsholder.
Presidenten åpnet med å tenne 2 lys: ett for fred og frihet, ett for vennskap.

12. Feb. Sarpsborg 08

15. februar 2018

12. Feb. Sarpsborg 08

Presidenten ønsket velkommen til 25 medlemmer og spesielt velkommen til Cato Haug, styreleder i fotballklubben ”Sarpsborg 08”!

5. FEB. KAFFEMØTE

15. februar 2018

5. FEB. KAFFEMØTE

Presidenten ønsket velkommen til 25 medlemmer, idet han tente 2 lys: ett for fred og ett for vennskap.

15. Jan. Aldersoptimering

15. januar 2018

15. Jan. Aldersoptimering

Et stort antall medlemmer og gjester møtte opp for å høre
prof. Börge Bjelke foredra om aldersoptimering

18. september. Om Geologi

19. september 2017

18. september. Om Geologi

Presidenten ønsket velkommen til 27 medlemmer og en ledsager. Kveldens oppsatte foredrag ble erstattet av et uhyre interessant foredrag av John Ljøner Andersen

4. sept. - Guvernørbesøk

6. september 2017

4. sept. - Guvernørbesøk

Presidenten ønsket velkommen til 19 medlemmer og til DG Yvona Holbein og ass.DG Even Jahren.

28. august. - Kaffemøte

28. august 2017

28. august. - Kaffemøte

Presidenten ønsket velkommen til kaffemøte. 28. medlemmer til stede. Det ble fremlagt - og enstemmig vedtatt - styrets regnskap for 2016/17 og budsjett for 2017/18.

21. august. - Reketur

23. august 2017

21. august. - Reketur

Fung. president Gunnar Skjerve ønsket velkommen ombord i slepebåten Tista til 13 medlemmer. Noen hadde måttet melde avbud i siste liten.

7. august. Sommermøte i Kluben.

7. august 2017

7. august. Sommermøte i Kluben.

Sommermøte i lille peisestue. Presidenten kunne ønske velkommen til 22 medlemmer. Det ble trangt om plassene; men dessto bedre stemning!

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Haldens Klub
Adresse: Borgergt. 5
Postnummer: 1767
Sted: Halden
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no

Kveldsmøte med foredrag
26. okt. 2020, 19.00 - 20.00

Tema: Forskjellen mellom en Rotaryaner og kun et m ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...