Web Analytics Made
Easy - StatCounter
HISTORISKE SKILT / NORDRE SJØBOD

Google
Kartdata ©2022
Kartdata ©2022


Nordre Sjøbod 


Nordre Sjøbod ligger nederst i Strandstredet sammen med tvillingen Søndre sjøbod sentralt på Lekterbrygga på østsiden av indre havn. Sjøboder var i forrige århundre et viktig innslag i alle kjøpesteder som hadde tilknytning til sjøfarten – Halden var en av Norges aller viktigste sjøfartsbyer midt på 1800-tallet.
Nordre sjøbod ble gjenoppbygget etter bybrannen i 1826 under kjøpmann Hans Andreas Elsters eie med tre etasjer i laftet tømmer på gråstensmur. Bygningens etasjer er delt inn i to laftede lagerboder på hver side av en midtgang med trapper. Midtgangen var gjennomgående fra sjøsiden til landsiden; varer kunne lastes rett fra båt og inn i bygningens lagerboder, og senere fra lagerbodene og direkte på hestekjerre for videre distribusjon. Alle lagerbodene hadde to glugger med lem, og midtgangen hadde plankedører i hver ende. Dette ga sjøboden et karakteristisk lukket arkitektonisk uttrykk. En mye lagret vare i boden var saltsekker.

Eierskapet var på 1800-tallet tilknyttet flere kjøpmannsvirksomheter, bl.a. Johan Stang og Fredrik Hjort, og boden i 1910 kjøpt av Fredrikshalds Dampskibsselskab. Da ble lagerbodene mot syd i 2. og 3.etg omgjort til kontorer med god takhøyde og store vinduer - to av vinduene er bevart i dag. Etter hvert som landeveien overtok godsdistribusjon fra sjøfarten begynte forfallet , og i 1963 vedtok Halden kommune å kjøpe sjøbodene for riving. Havnebassenget skulle fylles ut...

På 1970-tallet oppsto det i samfunnet og også i Halden en tiltakende interesse for historiske bygninger. Kulturhistorisk interesserte med 1. konservator Vidar Parmer i spissen protesterte heftig i følelsesladede debatter på rivingen. Mange av befolkningen mente at «rasket burde rives», og riving ble besluttet i kommunestyret 11.oktober 1977. Saken hadde imidlertid vekket nasjonal interesse, og etter en befaring i 1977 gikk miljøvernminister Gro Harlem Brundtland inn for bevaring. Den antikvariske nemnd hos Riksantivaren fremmet fredningssak, og vedtaket ble på tross av heftige kommunale protester endelig stadfestet i desember 1978.

Kommunen ville ikke lenger eie Nordre Sjøbod, og den ble solgt til Gunnar Bergstrøm i april 1988. Deretter starter et gjennomgripende restaureringsarbeid. Bygningen tilbakeførtes til 1826, med unntak av Dampskibsselskabets kontorer mot syd. Det ble installert sanitærrom og gjort andre tekniske forbedringer som ga mulighet for drift av forskjellige former for moderne virksomhet. Sjøboden ble benyttet til papirlager og senere kontor for Stenseth Grimsrud arkitekter AS som er nåværende eier.


Haldenbilder.no HA publ. 28.12.1983, foto: Arild Brunvand – et bildeutsnitt.


Foto 19.06.2021 JLA. Nordre sjøbod til venstre.

Kilde: «Nordre Sjøbod – En kort historikk utarbeidet i forbindelse med restaureringen av Nordre Sjøbod i 1989» utarbeidet av O´K trykk, Erling Børke og Per Stenseth, mai 1989.


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Haldens Klub
Adresse: Borgergt. 5
Postnummer: 1767
Sted: Halden
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no


Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...