Web Analytics Made
Easy - StatCounter
HISTORISKE SKILT / LATINSKOLEN

Google
Kartdata ©2022 Google
Kartdata ©2022 Google

Latinskolen

 

Fredrikshald (Halden) fikk kjøpstadsrettigheter i 1665. Det antas at «en lærd skole» (latinskole) ble opprettet i byen året etter. Skolen holdt til i beskjedne lokaler. I 1822 fikk kronprins Karl Johan Stortinget til å opprette offentlige lærde skoler i Fredrikshald og Skien. Han kom på besøk til Fredrikshald samme år. 

I et påfølgende brev til skolens direksjon befaler Hans Majestet å gå til innkjøp av ny skolebygning og skjenket samtidig 10.000 spesidaler for kjøp. Det ble bygården til Carsten Tank på Rød som ble kjøpt. Den  lå på det samme stedet som dagens bygning i Storgata 6. Majesteten utstedte også en resolusjon som omdannet skolenavnet til «Instituttet til «kronprins Karl Augusts lærde skole». Skolen flyttet inn i 1823, men bygningen brant ned etter bare 3 år i den store bybrannen i Halden i 1826.

 To av byens arkitekter på denne tiden tegnet utkast til ny skolebygning. Det var Christian Henrik Grosch og Balthazar Nicolai Garben som også fungerte som skolens timelærer i matematikk. Det var tegningene til Grosch som i 1828 ble godkjent i Departementet og brukt under oppføringen av ny skolebygning.

  fasaden av skolebygningen kunne en lese teksten: MONUMENTUM REGLLÆ LIBERALITIS» (minne om kongelig gavmildhet). Den finnes ikke i dag, men Karl Johans monogram står fortsatt over en av inngangs-dørene i bakgården som et minne om latinskolen og Kong Karl Johans gavmildhet. Under monogrammet står året 1831 da ny skolebygning ble tatt i bruk.


Foto: JLA

På dagens bygning på nordveggen som vender mot Tista, er  det satt opp et skilt til minne om vern mot svensk angrep over elven. I dag holder Billingtons Jernvareforretning AS (Jernia) til i bygningen.

                                            

 Fra Sydsiden i 1870-årene. Latinskolen til høyre. Foto: Fra kilde 1. 


Skilt over inngangsdøren til butikken, mot nord. Foto: JLA

Dagens bygning. Foto: JLA, desember 2019


Kilder: 

1 Ivar Bjørndal: Den høyere skole i Halden 150 år, Halden 1973

2 Tor Neumann: Den høyere skole Fredrikshald og i Halden, Halden 2004

 


Latinskolen: Oppført 1831. Gave fra kong Karl Johan. Privat eid fra 1887. Forretningslokaler. Arkitekt Christian H. Grosch.

The Latin School: Erected 1831. Gift from king Charles John. Privately owned since 1887. Now houses shops. Architect Christian H. Grosch.


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Haldens Klub
Adresse: Borgergt. 5
Postnummer: 1767
Sted: Halden
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no


Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...