Web Analytics Made
Easy - StatCounter
KLUBBEN / KOMITEER

Tillitsvalgte og komitéer i Halden Rotary klubb

for

Rotaryåret 2020 – 2021

 

Kontaktinformasjon:
se Rotary APPSCO/Medlemsnett

Styret 2020 – 2021

President                                  Ove Aardal

Tidligere president                 Arne Omholt

Innkommende president      Magne Rannestad

Sekretær                                   Bjørn Blokhus

Kasserer                                    Lars Erik Hermansen

Styremedlem                           Jon Aksel Brynildsen

Styremedlem                           Svein Ivar Hansen

 

Andre roller 2020 – 2021

Arkivar                                    Ole P Hagen

CICO                                       Jon Aksel Brynildsen

Web editor                             Jon Aksel Brynildsen

Web editor                             Torfinn Torp

 

Revisor 2020 – 2021

Revisor 1                                 Torfinn Torp

Revisor 2                                 Gunnar Skjerve

 

Valgkomité 2020 – 2021

Leder                                      Arne Omholt

Medlem                                  Gunnar Skjerve

Medlem                                  Torfinn Torp

 

Administrasjonskomité 2020 – 2021

Leder                                      Magne Rannestad

Medlemmer: Erling Aabakken, Ove Aardal, Bjørn Olav Blokhus, Jon Aksel Brynildsen, Ole P Hagen, Bjørn Martin Hansen, Svein Ivar Hansen, Lars Erik Hermansen, Svein Lunde, Trond Sølfest Mageli, Solveig Ringsell Martinsen, Arne Omholt, Arild Stang, Bjørn Oddvar Strand.

 

Programkomité 2020 – 2021

Leder                                      Magne Rannestad

Medlem                                  Ove Aardal

Medlem                                  Arne Omholt

 

Møteverter 2020 – 2021

Leder                                      Knut Nordbø

Medlem                                  Hans H. Pettersen

Medlem                                  Bjørn Martin Hansen

Medlem                                  Svein Lunde

 

Medlemskomité 2020 – 2021

Leder                                      Knut Nordbø

Medlemmer: Ove Aardal, Thorkil Aschehoug, Mili Dzabic, Ivar Gjetnes, Hanne Lind, Svein Lunde, Arne Norsted, Øivind Normann Olsen, Hans Henrik Pettersen, Gunnar Skjerve, John Solberg.

Arrangementskomité 2020 – 2021

Leder                                      Ove Aardal

Medlem

Medlem

 

Omdømmekomité 2020 – 2021

Leder                                      Torfinn Torp

Medlemmer: Ove Aardal, Kent-Arne Andreassen, Bjørn Olav Blokhus, Jon Aksel Brynildsen, Pål Mikkelsen, Arne Omholt, Nils Christian Rieber-Mohn, Arild Stang, Atle Valseth, Magnus Øvreeide.

 

Prosjektkomité 2020 – 2021

Leder                                      Bjørnar Nyborg

Medlemmer: Ove Aardal, John Robert Ljøner Andersen, Jan-Erik Erichsen, Ivar Gjetnes, Jon Tore Grimsrud, Ole P Hagen, Pål Scott Hagen, Svein Ivar Hansen, Jon Jørstad, Tor Karlsen, Hans Henrik Pettersen, Oddvar Solholt, Turid Ring Østensvig.

 

Kulturkomité 2020 – 2021

Leder                                      Turid Ring Østensvig

Medlemmer: Hans Henrik Pettersen
samt 4 medlemmer fra næringsliv og skoler i Halden kommune

 

Komité for sentrale RI-aktiviteter 2020 – 2021

Leder                                      Trond Sølfest Mageli

Medlemmer: Ove Aardal, Olle Axell, Amund Hanevik, Tore Paulsen-Næss, Svein Håkon Pedersen, Olav Ring, Terje Vaksdal, Ernst Vanay.

                        

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Haldens Klub
Adresse: Borgergt. 5
Postnummer: 1767
Sted: Halden
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...