Web Analytics Made
Easy - StatCounter
KLUBBEN / KOMITEER

Komitéer 2021 – 2022
Halden Rotary klubb

Programkomité
Solveig Ringsell Martinsen (leder)

Valgkomité
Ove Aardal (leder)

Administrasjonskomité
Solveig Ringsell Martinsen (leder)

Møteverter
Knut Nordbø (leder)

Arrangementskomité
mer info senere

Medlemskomité
Knut Nordbø (leder)

Omdømmekomité
Torfinn Torp (leder)

Prosjektkomité
Bjørnar Nyborg (leder)

Kulturkomité
Turid Ring Østensvig (leder)

Komité for sentrale RI-aktiviteter (TRF)
Trond Sølfest Mageli (leder)

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Haldens Klub
Adresse: Borgergt. 5
Postnummer: 1767
Sted: Halden
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no


Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...