PROSJEKTER / HISTORISKE SKILT / KARL XII HUS

Karl XIIs hus: Oppført i tømmer, tidlig 1700-tall. Karl XII har trolig aldri bodd her. Restaurert 1984.

Charles XII's House: Log construction, erected early 1700s. Charles XII has probably never lived here. Restored 1984.


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Haldens Klub
Adresse: Borgergt. 5
Postnummer: 1767
Sted: Halden
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no

Kveldsmøte med foredrag
26. okt. 2020, 19.00 - 20.00

Tema: Forskjellen mellom en Rotaryaner og kun et m ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...