Web Analytics Made
Easy - StatCounter
HISTORISKE SKILT / KARL XII HUS

Kartdata ©2021
Kartdata ©2021

Karl XIIs hus

     

Karl XIIs hus har adressen Karl XIIs gate 7 i Tistedalen. Huset brukes som bolghus og er et 2 etasjes laftet tømmerhus med stående panel. I frontfasaden mot gata er det en svalgang og en rekke vinduer med småruter av tykt, grønt kuplet glass.

     

Tegning fra kilde 1                      

Bygningen fikk navnet Karl XIIs hus fordi huset ble satt i forbindelse med svenskekongens død og den påfølgende likvake i Tistedal. Huset ansees å være oppført i begynnelsen av 1700-tallet, så slik sett er huset gammelt nok til å ha eksistert på Karl XIIs tid. Likevel er koplingen til Karl XII etter all sansynlighet gjort på feilaktig grunnlag. Derfor er teksten på det oppsatte blå skiltet blitt: «Karl XII har trolig aldri bodd her».

Karl XIIs hus har stor verneverdi uten kongelig tilknytning som ett av de eldste husene i Tistedal. I lokalhistoriske bøker presenteres «Brithehuset» eller «Brithegården» som mer passende navn på bygningen, da oppkalt etter tidligere eier Anders Olsen Brith. Han drev her en liten høkerhandel samt en brennevinskro som ble kalt «Birthas kro». Huset ble solgt rundt 1863 og flere har eid huset etter den tiden.

Foto fra hagen JLA feb 2001 

Saugbrugsforeningen eide huset da det ble fredet i 1924. Det ble solgt i 1984 og kjøpt av Trond Velund som har stått for restaurering av bygget med faglig hjelp og noe midler fra Riksantikvaren og Fortidsminne- foreningen. Det indre av huset har blitt endret en god del etter at det ble bygget.


Foto JLA Bildet ble tatt rett etter at skiltet ble satt opp høsten 2014

Karl XIIs gate er en sidegate som munner ut i Georg Feydts gate like ved broa der Feytdts gate går over Tistedalsfossen.

 Kilder: 1. Fredet arkitektur i Østfold 1975 Hefte utgitt i forb. med arkitekturvernåret 1975 ss 20-21

Erling Børke: Historiske hus i Halden, Halden 1987, ss 38 -40

 

Karl XIIs hus: Oppført i tømmer, tidlig 1700-tall. Karl XII har trolig aldri bodd her. Restaurert 1984.

Charles XII's House: Log construction, erected early 1700s. Charles XII has probably never lived here. Restored 1984.


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Haldens Klub
Adresse: Borgergt. 5
Postnummer: 1767
Sted: Halden
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no


Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...