Web Analytics Made
Easy - StatCounter
HISTORISKE SKILT / HALDEN SPAREBANK

Google
Kartdata ©2022
Kartdata ©2022

Halden Sparebank 

 

Halden Sparebanks bygg har fasaden ut mot Wiels plass preget av den gule teglsteinen. Bygningen er tegnet av arkitekt Arne Pedersen fra Sarpsborg som har røtter i Halden gjennom sin bestefar Lauritz Pedersen som var slakter i byen. Bygningen er betegnet som ett av Haldens viktigste funkisbygg og arkitekten som en av Østfolds dyktige funkisarkitekter. Arne Pedersen signerte sitt arkitektutkast i 1937, og i 1939 gjorde banken endelig vedtak om bygging. Selv om Norge ble invadert i april 1940, fikk banken lov til å sette i gang med byggingen fordi banken hadde sikret seg byggematerialer. Nytt bankbygg sto ferdig i 1942 med en stram fasade uten store reklameskilt. Per Palle Storms skulptur kom til i 1944 som en integrert del av komposisjonen.


Foto fra Kilde 1

Banken ble etablert i 1835 med navnet Fredrikshald Sparebank etter at grosserer Peder Martin Anker fant tiden moden for å ta initiativ til å opprette en sparebank i byen. Det var P. M. Ankers svigerfar, statsråd Carsten Tank som fremmet forslag i Stortinget om Sparebank-loven som ble vedtatt i 1824.

Banken holdt til flere steder i byen før den i 1896 flyttet inn i det gamle Stangpaleet Wiels plass som var oppført i 1856 som privatbolig for Bolette og Ole Andreas Stang. Paleet som ble solgt til Fredrikshalds Sparebank ble bygd om til banklokaler, posthus og telegraf. 40 år senere var bygningen for liten og umoderne for banken. Stang-paleet ble revet for å gi plass til det nye bankbygget.

Bankbygget ble i 1975 påbygd med en blokk på to etasjer mot Øvre Bankegate. Påbygget framtrer med en lysere teglstein enn den opprinnelige. I året 1985 da banken feiret sitt 150-års jubileum, ble det prosjektert et nytt tilbygg på vestsiden av bankbygget i samarbeid med AS Vinmonopolet. Bankens ledelse flyttet inn i nybyggets andre etasje over forretningslokalene i første etasje som huser Halden Bingo etter at Vinmonopolet flyttet ut.

Foto: JLA, april 2021

Halden Sparebank med adressen Wiels plass 2 er blitt en avdeling av SpareBank 1 Østfold Akershus med navnet SpareBank 1 Østfold Akershus Halden. 3. etasje i bankbygget har gjennom årene vært leid ut til ulike virksomheter som advokatkontor og tannleger. Nå er det Halden Arbeiderblad som fyller 3.etasje med sin redaksjon.

EiendomsMegler 1 har flyttet inn i selve banklokalene. Sparebank1 stiftelsen Halden har sine lokaler i første etasje mot Øvre Bankegate med samme hovedinngang som banken.

Fra en opprinnelig reklamefri fasade preges bankens fasade nå av flere reklameskilt. Bankens hoved inngang har fått en endret utforming.

Foto: JLA, mars 2021

 Kilde: Jubileumsberetning for Halden Sparebank, 1985

Nettkilde: HA Sparebanken er et av Haldens viktigste funkishus 20.04.2019


Halden Sparebank: Oppført 1942 etter konkurranse. Arkitekt Arne Pedersen. Tidlig eksempel på modernisme i Halden. Erstattet Stangpaleet fra 1856.

Halden Sparebank: Erected 1942 after competition. Architect Arne Pedersen. Early example of modernism in Halden. Replaced Stangpaleet from 1856.


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Haldens Klub
Adresse: Borgergt. 5
Postnummer: 1767
Sted: Halden
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no


Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...