Web Analytics Made
Easy - StatCounter
HISTORISKE SKILT / HALDEN JERNBANESTASJON

Google
Kartdata ©2022
Kartdata ©2022

Halden jernbanestasjon

 

Halden har en staselig stasjonsbygning med fasade mot nord med arkader og gotiske bueåpninger. Stasjonsbygningen er et flott eksempel på tidens romantiske stil, inspirert både av tyske middelalder- borger og gotikk. Den ble tegnet av Peter Andreas Blix, arkitekt ved Statsbanene fra 1873 til 1878.

Fasaden er vendt mot en åpen plass foran stasjonsbygningen med Grand hotell liggende på den andre siden. Den opprinnelige vestibylen ligger i 1. etasje med front mot plassen. Den leies i dag av Kirkens Bymisjon for drift av kafé. Dagens venteværelse ligger i den bueformede bygningsdelen ved inngangen til baneplattformen.

Fredrikshalds Jernbanestation ble åpnet da banestrekningen mellom byen og hovedstaden ble tatt i bruk i 1879. I 1928 ble navnet Halden jernbanestasjon da byen skiftet navn til Halden. Stasjonen var endestasjon for Smaalensbanen. Den var samtidig startbanestasjonen for den private Dalslandsbanen over Kornsjø til Sunnanå ved Vänern. Der var det dampskipskai. Det første toget fra hovedstaden kom inn i stasjonens overbygde banehall 2. januar 1879, en bygningskonstruksjon som senere ble revet. Offisiell innvielse av Smaalensbanen fant sted 18. juli 1879 da også Dalslandsbanen kunne åpnes for allmenn trafikk. Åpningen ble foretatt av Kong Oscar II, noe som ble markert med æresportal for kongen oppsatt på bybrua over jernbanen samt en festmiddag i Haldens Klub. Stasjonen omfattet dermed banefunksjonene for både Smaalensbanen og den privateide Dalslandsbanen. Fredrikshald ivret for å bygge banestrekningen Halden

- Sunnanå. Norsk kapital var vesentlig, både fra privatpersoner og bystyret i Fredrikshald. Byen håpet med den nye banen å opprettholde sitt tradisjonelle, svenske handelsoppland og styrke forbindelsen mellom havna i byen og havner i Vänern via Sunnanå. Dalslands Järnvägsaktiebolag AS ble grunnlagt i 1873 for å drifte Dalslandsbanen. Byen krevde at hovedkontoret til privatbanen skulle ligge i Fredrikshald.

Stasjonsbygningen framtrer som to bygningsdeler bundet sammen med et mellombygg, opprinnelig på en etasje. Dalslandsbanen ble administrert fra bygget mot syd. Tollen hadde også sine lokaler her i noen år.


Foto: JLA, november 2020
Smaalensbanen benyttet bygget mot nord. Passasjerarealene var felles for de to jernbaneselskapene. Opprinnelig var det åpent mellom tårnbyggets vesti- byle og mellombygget som ble brukt som venterom for passasjerer på første og andre klasse. Her var det også et dameværelse. Reisende på tredje klasse brukte dagens venteværelse. I andre etasje mot nord hadde stasjonsmesteren fram til midten av 1960-årene en tjenestebolig. I 1896 overtok den norske staten banestrekningen mellom Halden og Kornsjø. Tollen ble flyttet til Kornsjø i 1898. Stasjonen har vært gjennom flere ombygginger. Bygningen ble fredet i 2002.

 
Foto: JLA, november 2020

Kilder: Jens Bakke: Tekstmateriale og tegninger brukt av JB til publisering av artikkel i Halden Arbeiderblad.

Svein G. Eliassen og Svein Olav Hansen: Haldens historie Bind II, Halden 2014 - ss.170-173. Dalslandsbanen - Wikipedia

Dalslands Järnväg Wikipedia

Halden jernbanestasjon: Oppført 1879 til åpningen av Smaalensbanen. Romantisk nygotisk stil. Arkitekt Peter Andreas Blix.

Halden Railway Station: Erected 1879 for the opening of the Smaalenene Line. Romantic Gothic Revival style. Architect Peter Andreas Blix.


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Haldens Klub
Adresse: Borgergt. 5
Postnummer: 1767
Sted: Halden
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no


Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...