Web Analytics Made
Easy - StatCounter
HISTORISKE SKILT / GAMLE RÅDHUS

Google
Kartdata ©2022
Kartdata ©2022

Gamle rådhus

 

I Halden har det gjennom tidene vært flere bygninger som har fungert som byens rådhus. En søylegård som lå på dagens torg, fungerte som rådhus til det brant i 1855. I perioden 1855-1902 overtok gården med dagens adresse Borgergata 12 funksjonen som rådhus. I 1902 besluttet kommunen å kjøpe enkefru Truels M. Wiels eiendom i Storgata til kom- munens nye rådhus. Dermed fikk bygningen i Borgergata betegnelsen Gamle Rådhus, en bygning som ble oppført av grosserer og konsul David Brunius etter bybrannen i 1826 rundt 1830. Gården ble tatt i bruk som privatbolig. I ettertid omtales bygningen også som Bruniusgården etter den første eieren. Brunius eide også bygningen som gikk tapt i 1826-bybrannen etter et kjøp i 1813.


Rådhuset i brann 1855 - nettkilde HhS

Bygningen er beskrevet som «… et stort borgerhus over to etasjer med glatte pussfasader med nøktern ornamentbruk. Inngangspartiet danner et dekorativt og kompositorisk tyngdepunkt på denne godt komponerte empirefasaden». Trolig er bygningen tegnet av Christian Heinrich Grosch, en av byens kjente empirearkitekter.

25. januar 1855 brenner nærmeste nabo, byens rådhus på torget. Men også Brunius- gården ble skadet av rådhusbrannen. Byen sto dermed uten rådhus, men også politiet mistet lokaler av denne årsaken.


Foto: JLA, inngangspartiet

Kjøpmann Carl Bjørnstad , daværende eier av bygningen i Borgergata, tilbød kommunen å kjøpe den som nytt rådhus for byen. Bygningen, da omtalt som «hotel Haldens gaard», ble funnet egnet til formålet av kommunen og gårdskjøpet ble vedtatt i oktober 1855. Siden også den kjøpte eiendommen ble brannskadet under rådhusbrannen på toget, omfattet kommunens kjøp også assuransesummen for «de nedbrændte Dele». Etter at kommunen kjøpte T. M. Wiels eiendom på Wiels plass til nytt rådhus, ble det Gamle Rådhus ombygget til lokaler for bl.a. politi og rettsvesen. Etter en ny omgjøring i 1983 ble bygningen pusset opp til bruk som kontorer for bl.a. den norske kirke og kirkevergen.

Da Ole Kristian Sørlie med firmaet Communicate overtok det Gamle rådhus i 2010, ble planen å restaurere eiendommen tilbake til original standard, som del av opprustingen av flere bygninger i området torget/ Borgergata. Eksempelvis er den tidligere kommunestyresalen i andre etasje i Gamle rådhus pusset opp for å kunne brukes til ulike arrangementer. Virksomheter som Halden Mikrobryggeri og Halden Bryggpub holder til i bygningens kjellerlokaler.


Foto: JLA, mars 2021 

Nettkilder: 

Bruniusgården Oppdag Halden, Halden rådhus | Vi, de priviligerte - Halden 350 år


Kilder:                      

Erling Børke: Historiske hus i Halden, Halden 1987, ss 35-37

Halden Arbeiderblad, artikler om Bruniusgården som fra 19.04.2018

Arc! - Bruniusgården (Det gamle Rådhus), Borgergaten 12


Gamle rådhus: Oppført som bolig for D. Brunius etter bybrannen 1826. Trolig tegnet av arkitekt Christian H. Grosch. Rådhus 1855–1902.

Old Town Hall: Erected as residence for D. Brunius after city-wide fire of 1826. Probably designed by architect Christian H. Grosch. Town Hall 1855–1902.


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Haldens Klub
Adresse: Borgergt. 5
Postnummer: 1767
Sted: Halden
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no


Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...