Web Analytics Made
Easy - StatCounter
HISTORISKE SKILT / GAMLE POLITISTASJON

Gamle politistasjon


 Fengselsbygningen «Gamle politistasjon» med adressen Torget 4 er en viktig del av Haldens historie knyttet til myndighetsøvelse og fengselshistorie som strekker seg fra festningstiden til det nye Halden fengsel. Den gamle politistasjonen ble tegnet av stadsingeniør Gustav Blom Kielland. Den ble oppført i upusset teglstein og synes stilmessig å være inspirert av Håkonshallen i Bergen. Bygningen ble innviet i 1863 og presentert i lokalpressen som det nye «Distriksfængsel i Fredrikshald». Rundt om i Norge på 1860-tallet ble det bygd en rekke nye distriktsfengsler beregnet soning av kortere dommer og varetekt som følge av ny fengsels-reform.

Politietaten holdt til i det gamle rådhuset som byens torg. Rådhuset brant ned i 1855, og det ble derfor viktig å få etablert en ny politi- og fengselsbygning i byen. Det gamle rådhuset lå langt framme på torget. Byggelinjen for nybygget ble trukket tilbake slik den  framtrer i dag. Det nye anlegget ble utformet etter «Filadelfiasystemet», en amerikansk modell for fangebehandling utviklet rundt 1800 som innebar en nærmest full isolasjon av den enkelte fange. Fengselet rommet 12 celler og luftegård. Alt mot slutten av 1800-tallet ble denne modellen for fangebehandling betraktet som foreldet, og mange av de norske fengslene ble bygget om. Halden gamle politistasjon og fengsel ble ikke berørt av ombygging, men ble beholdt så godt som intakt. Bygningen har i nyere tid gjennomgått større  restaureringsarbeid, noe som har skjedd i samarbeid mellom eier og Østfold fylkeskommune.

Det har også vært jobbet for å få til et fengselsmuseum i bygget. Stiftelsen Halden Fengselsmuseum ble stiftet i 2012 med tilhold i torget 4. Hele anlegget ble sett på som unikt og fredningsverdig. Bygningen ble fredet av Riksantikvaren i 2017. I mai 2017 kunne en fredningsmarkering gjennomføres hvor riksantikvar Jørn Holme delte ut fredningsdiplomet til eier, Ole Kristian Sørlie. Med en fredning kunne alt bevares som et arkitektonisk viktig eksempel på datidens politi- og fengselsbygg med gårdsrom og luftegård samt sikre bygningens eksteriør og interiøret med rominndeling, konstruksjon, materialbruk og dekor. Tidligere politimester og styreleder for Halden Fengselsmuseum i 2017, Rolf B. Wegner har uttalt: «Halden gamle fengsel er landets mest fremtredende og viktige fengselsantikvitet».

I 1979 flyttet politiet fra de mer enn 100 år gamle bygningene til nye lokaler i Olav Vs gate 4.

Gamle Politistasjon. Foto JLA, mars 2021 

Kilder:             

Erling Børke: Historiske hus i Halden, Halden 1987, ss 178-180


Nettkilder: 

Wikipedia Halden gamle politistasjon og fengsel

Riksantikvaren fredet fengsel i Halden - Riksantikvaren gamle Halden politistasjon 

HA - Halden gamle fengsel, Nyheter | En gla’sak for Halden

 

 

Gamle politistasjon: Oppført 1863 som distriktsfengsel. Tegnet av stadsingeniør Gustav Blom Kielland. Kun mindre endringer siden. Brukt som politistasjon og fengsel til 1979.

Old Police Station: Erected 1863 as district prison. Designed by city engineer Gustav Blom Kielland. Only minor changes since. Used as police station and prison until 1979.


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Haldens Klub
Adresse: Borgergt. 5
Postnummer: 1767
Sted: Halden
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no


Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...