Web Analytics Made
Easy - StatCounter
HISTORISKE SKILT / FAYEGÅRDEN

Google
Kartdata ©2022
Kartdata ©2022

Fayegården


Bygningen med adressen Svenskegata 6 bærer navnet Fayegården oppkalt etter David Faye som oppførte den omkring 1830. Gata ble omdøpt til Svenskegata i 1914 fra tidligere å hete Østregate med bakgrunn i svenske bønders trafikk ned gjennom Oskleiva og Svenskegata – en bygate som i mange tiår også var preget av stor handelsvirksomhet. David Faye s var handelsmann og startet sin forretningsdrift fra Svenskegata i 1799. David Faye fikk bygget denne herskapelige steinbygningen som erstatning for en én- etasjers tømret gård som brant ned under den store bybrannen i 1826 sammen med nær alle hus i denne delen av byen. Nybygget ble tegnet av en av byens kjente arkitekter ingeniørmajor Frederich Christopher Gedde (1781-1840) i «empire», en stil som har preget sentrale deler av byen etter bybrannen. David Faye var suppleant for Carl Adolf Dahl til Stortinget i 1818 som representant for Fredrikshald. Han bodde i gården til sin død i 1835. Hans enke beholdt gården til sin død i 1840.

I 1860 ble gården kjøpt av kommunen til allmueskole og ble innredet med 5 klasserom. Skoleinspektøren hadde sin leilighet her og i tillegg bodde 4 lærere i bygården. I 1881 da den nye Gutteskolen på Banken tatt i bruk, ble jentene værende i Fayegården fram til Os skole sto ferdig til bruk i 1914.

Samtidig med at allmueskolen flyttet inn i Fayegården, fikk Fredrikshalds Offentlige Tegneskole lokaler i bygningen etter å ha flyttet fra lokalene i Nordsiden Almueskole i Svenskegata 15. Fagkretsen bestod av frihåndstegning regning/ matematikk og konstruksjonstegning. Tegneskolen holdt til i Fayegården fram til 1882 for å flytte til Gutteskolen. I 1916 tok «stadsbiblioteket» i bruk Fayegården. Biblioteket ble i Faye- gården fram til 1985 da Gutteskolens tidligere lokaler ble fristilt. Halden Minders museum hadde sine utstillingslokaler i andre etasje fra 1914 fram til 1954 da lokaler i Østre kurtine på Fredriksten festning ble tatt i bruk. I 1940 ble de mest verdifulle gjenstandene flyttet ned i kjelleren mens museet holdt stengt.

I 1920 flyttet Den kommunale husmorskolen inn i Fayegården og ble der i noen år. Fra 1929 hadde Halden skoletannklinikk i mange år sine lokaler i 2. etasje. Samme år flyttet Asbjørnsens handelsskole inn, og ble i gården i 20 år før flytting til Parkveien ved Strandparken. Teknisk etat i Halden kommune flyttet inn i bygningens 2.etasje i 1964. Hele bygningen ble ominnredet til bruk for dette formålet, og avdelingene flyttet etter hvert inn. Teknisk etat holdt til i Fayegården fram til 2014 da de flyttet til Wielgården. Halden historiske samlinger (HhS), en del av Østfoldmuseene, har overfor Halden kommune utviklet et prosjekt med framtidig mål å flytte inn i Fayegården og gjøre den om til et moderne, relevant Haldenmuseum samt lokaler til bruk for egen administrasjon.

    
Fayegården med fasade mot Svenskegata og tverrgata Jacobs Blochs gate, Foto: JLA, desember 2020

 
Fayegården vendt mot Busterudparken med sidebygningen «stallen», Foto: JLA, desember 2020

 

Kilder: 

Andreas Ebeltoft: Fayegården 175 år gammel, upubl. 2005

Roger Prang: Jubileumsskrift for Porsnes vgs. 1988, Halden 1988, s 9-10, s.18

Edvind Houg: 800 Haldenprofiler, Halden 1950, Faye slektsoversikt s.143

 

Fayegården: Oppført 1830 som bolig for grosserer David Faye. Tegnet av ingeniørmajor Friderich Christopher Gedde. Kommunalt eie fra 1860. Variert bruk.

The Faye Building: Erected 1830 as residence for wholesaler David Faye. Designed by Friderich Christopher Gedde. Municipally owned since 1860. Varied use.


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Haldens Klub
Adresse: Borgergt. 5
Postnummer: 1767
Sted: Halden
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no


Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...