Web Analytics Made
Easy - StatCounter
HISTORISKE SKILT / DIETZGÅRDEN

Google
Kartdata ©2022
Kartdata ©2022

 Dietzgården 

 

Dietzgården er et frittstående bolighus på Tønne Huitfeldts plass 4 med vakker beliggenhet i en stor hage ved indre havn på Sørhalden. Gården ble ferdigstilt i 1829, men er antatt å være en ombygging av et eldre hus som overlevet bybrannen i 1826. Lauritz Opstad, Østfolds første fylkeskonservator, mener huset var tegnet av arkitekt og ingeniøroffiser Balthazar Nicolay Garben.


Foto fra baksiden, Foto: JLA

Huset er bygget som en halvannenetasjes bolig på en høy kjeller som omtrent er lagt på gateplan. Huset er utført i empirestil, med symmetrisk komponerte fasader. Inngangssiden er markert av to like kjellerinnganger, med hoved- inngangen midt på bygningen. I de halvvalmede sidegavlene finnes kvartsirkel- formede vinduer. Fasaden mot havna har et klassisk arkoppbygg.

Huset ble oppført for cand. jur. og kjøpmann Christian Andersen (1781-1857)                 som eide og brukte gården som bolig fram til sin død i 1857. Han drev en forretning med betydelig svenskehandel. Enkefru Maren Sofie Johansdatter Andersen overførte gården i 1890 til sønnen Oskar Andersen som i 1877 tok slektsnavnet Dietz. Overrettssakfører og journalist Oskar Andersen Dietz solgte huset i 1897, til skofabrikant Jens Theodor Halvorsen. Han oppførte på eien- dommen i 1898 en større fabrikkbygning for skoproduksjon med adressen Tønne Huitfeldts plass 2.


Minneskilt på fabrikkbygningen, Foto: JLA

Senere ble det bygget til én ny fløy. Ved J.T. Halvorsens død ble virksomheten overtatt av sønnen, konsul Marcus Halvorsen for så å bli overtatt av datteren Lillemor Halvorsen gift med Cato Ringstad. Skoproduksjonen er avviklet og annen produksjon ble etablert av firma Cato Ringstad as. Nåværende eier er Stein Cato Ringstad.

Fabrikkbygningene rommer nå flere ulike typer virksomheter som eksempelvis IT-firmaer, legesenter og virksomheter knyttet til eier. Mellom Dietzgården, fabrikkbygningen og havnebassenget ligger det en bergknaus som best kan sees fra Indre Havn. Her ble det i 1659 bygd et lite forsvarsverk (blokkhus og kruttkammer) for å verne byen fra angrep fra svensk side fra syd i de urolige tider som endte med kong Karl XIIs fall i 1718 på Fredriksten festning. Stedet kalles «Huitfeltsholmen» På topen av bergknausen pryder en kanon. Et minneskilt finnes på fabrikkbygningen ved inngangen til Dietzgården.


 Foto: JLA, mars 2021

Kilde: Erling Børke: Historiske hus i Halden, Halden 1987, ss 51-52

Nettkilde: Arc! - Fra Fredrikshalds murarkitektur - Artemisia


Dietzgården: Oppkalt etter Oscar Andersen Dietz. Tegnet av generalmajor Balthazar Nicolay Garben før 1826. Ombygd 1829.

The Dietz Building: Named after Oscar Andersen Dietz. Designed by Major General Balthazar Nicolay Garben before 1826. Modified 1829.


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Haldens Klub
Adresse: Borgergt. 5
Postnummer: 1767
Sted: Halden
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no


Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...