Web Analytics Made
Easy - StatCounter
HISTORISKE SKILT / BOCKRAMMGÅRDEN

Bockrammgården


Bockrammgården med dagens gateadresse Repslagergata 13, ble oppført i 1767 av Mads og Peder Kraft. Rundt 1790 ble gården utvidet med to sidefløyer, inklusive to korte fløyer inn mot gårdsrommet med et hageanlegg. Dermed framsto bygningskomplekset som en staselig storkjøp-mannsgård.

 

Kort om eierforhold: Justisråd Peter Eliason på Hafslund kjøpte gården kort tid etter at den ble bygd. Carsten Anker på Rød kjøpte og brukte gården som leiegård. Etter eieren løytnant Peter Grønn ble gården kalt «Grønnegården». Dagens navn kommer fra kjøpmann Bøckmann som eide gården fra 1862 og bl.a. driftet her et gartneri. På 1920-tallet ble det arbeidet for å tilbakeføre Bockrammgårdens Louis XVI-form med sidefløyer. Arkitekt Lars Backer utførte rekonstruksjonstegningene, men byggearbeidet ble aldri utført. Gården var i kommunalt eie da den ble fredet i 1923 i henhold til Lov om bygningsfredning. I 1957 ble området rundt Bockrammgården ryddet og sidebygningene revet for å gi plass til to bolig-blokker organisert som borettslag. Dette ble gjennomført under store protester. Boligblokkene ligger på hver side av det som er igjen av Bockrammgården.

I dag er det kun midtbygningen som er bevart med preg av Louis XVI-stil. Huset har et halvvalmet mansardtak med buede barokkark på både gate- og hagefasade. Bygningen er kledd med panel utenpå laftet tømmer.

 
Dagens fasade, Foto: JLA, desember 2020


Fra Baksiden, Foto: JLA, desember 2020

Bildet fra 2020 viser det som er bevart av den tidligere kjøpmannsgården som også overlevde bybranner på 1800-tallet. Østlig boligblokk sees på bildet fra baksiden.

Kilder: 

1. Fredet arkitektur i Østfold – 1975 Hefte utgitt i forbindelse med arkitekturvernåret 1975, ss.28-29

Haldens historie bind 2 side 461 Nettkilde: Arc! 3 halden-bockrammgarden - Artemisia 


Bockrammgården: Oppført 1767 av Mads og Peder Kraft. Bolig og gartneri. Kommunalt eid 1917–2001. Privat eid fra 2011. Fredet 1923.

The Bockramm Building: Erected 1767 by Mads and Peder Kraft. Residence and market garden. Municipally owned 1917–2001. Privately owned from 2011. Listed 1923.


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Haldens Klub
Adresse: Borgergt. 5
Postnummer: 1767
Sted: Halden
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no


Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...