Web Analytics Made
Easy - StatCounter
HISTORISKE SKILT / BASARENE

Google
Kartdata ©2022
Kartdata ©2022

 Basarene


Basarene med adresse Torget 1 ble bygget i en halvsirkel bak Tollboden med frontfasaden vendt mot byens torg. Det var stadsingeniør Gustav Blom Kielland (1832-1910) som i 1882 tegnet bygget som ble oppført av ingeniør og byggmester Nils Nilsson (1855-1901) i pusset teglstein med jernsøyler og tak dekket av skifer. Den nye basarbygningen avløste nærliggende, åpne slakterboder hvor lokale slaktere og tilreisende bønder kunne selge sine varer. På tomten lå en «veierbod» (byens vekt) som ble revet. Ny vekt fikk plass i nybygget. Slaktere og kjøtthandlere flyttet i 1883 -1884 inn i åpne salgsboder ut mot torget. Også fiskehandlere fikk etter hvert slike salgsboder. Fra starten av ble det i tillegg åpnet salgsboder inn mot gårdsplassen. De var tiltenkt brukt av grønnsakshandlere, men manglende interesse førte til at «madhandlersker» flyttet inn her. Disse virksomhetene ga miljø- og hygieniske utfordringer. Det kom klager på lukt, ikke minst fra Tollboden som nærmeste nabo.


Utsnitt av foto A. Brunvand 1983-Haldenbilder.no
Handelen i de indre bodene ble etter hvert avsluttet. Også kjøtthandlerne flyttet ut. Kommunen fikk problemer med videre utleie.

Mange av basarbodene stod ledige over år, og bygningen forfalt.

I hele området mellom basarbygget og Tollboden ble det satt opp et provisorisk bygg hvor bl.a. Østfold Samvirkelags avdeling 40 holdt midlertidig til i en periode. Provisoriet ble revet etter å ha vært brukt rundt 20 år. I 1981 bestemte kommunen at basarene skulle restaureres. Det ble utarbeidet restaureringsplaner (SG arkitekter) og bodene mot bakgården ble bygget inn i nye butikklokaler vendt mot torget. Den 2. april 1986, vel 100 år etter den første åpningen, kunne nye leieboere innrede sine nye lokaler. En utfordring for basarbygget er at grunnen har sunket og det har oppstått skjevheter.


Utsnitt av foto 1975 – Haldenbilder.no

Det er også fare for oversvømmelser, ikke minst i byggets vestre del. Basarene som er i kommunalt eie, har i skrivende stund (februar 2021) disse leieboere med virksomheter i drift: AG foto as, Lotus Blomster og Frisørbasaren.

 
Foto: JLA, desember 2020

 Kilder: 

Erling Børke: Historiske hus i Halden, Halden 1987, ss 18-20

Haldenbilder.no - basarene

 


Basarene: Bygd 1883 i mur og støpejern, i halvsirkel bak Tollboden. Salgsboder på torget for fisk og kjøtt. Drosjebu og forretninger. Rehabilitert 1986.

Market House: Erected 1883 in masonry and cast iron, in semicircle behind Customs House. Booths for selling fish and meats. Taxi rank and businesses. Restored 1986.


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Haldens Klub
Adresse: Borgergt. 5
Postnummer: 1767
Sted: Halden
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no


Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...