PROSJEKTER / HISTORISKE SKILT / WIELGÅRDEN

Wielgården: Bolig oppført 1827 av sagbrukseier Rasmus Leganger. Ombygd flere ganger av godseier Andreas Mads Wiel. Kontor for Saugbrugsforeningen 1923–1997.

The Wiel Building: Residence erected 1827 by sawmill proprietor Rasmus Leganger. Modified multiple times by Andreas Mads Wiel. Offices for Saugbrugsforeningen 1923–1997.


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Haldens Klub
Adresse: Borgergt. 5
Postnummer: 1767
Sted: Halden
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no

Foredrag om Hafsrød gård
20. jan. 2020, 19.00 - 20.00

Sted: Halden klubb Innehaver Ingeborg Anker-Rasch ...

Foredrag: Mer info kommer snart
27. jan. 2020, 19.00 - 20.00

Foredrag: Mer info kommer snart Sted: Halden kl ...

Kaffemøte, loddsalg. 3-minutter ved Torfinn Torp
3. feb. 2020, 19.00 - 20.00

- Opptak/presentasjon av nye medlemmer Sted: Ha ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...