KLUBBEN / KOMITEER

Komitéer med medlemmer for Rotary-året 2019-2020

Administrasjonskomite

Leder: Ove Aardal

Medlemmer: Arne Omholt, Bjørn Martin Hansen, Lars Erik Hermansen, Knut Nordbø, Olav Ring, Bjørn Oddvar Strand, Erling Aabakken 

Ansvarsområder:
Program
«3-minutter»
Sommerprogram 
Praktisk/teknisk møtegjennomføring, herunder nøkkelansvar
Møteverter


Medlemskomite

Leder: Magne Rannestad

Medlemmer: Erling Aabakken, Thorkil Aschehoug, Mili Dzabic, Ole P Hagen, Jon Jørstad, Tor Karlsen, Hanne Lind, Svein Lunde, Arne Norsted, Øivind Normann Olsen,Arne Omholt, Turid Ring Østensvig, Gunnar Skjerve, John Solberg, Terje Vaksdal, Ernst Vanay,

Ansvarsområder:
Kameratskap, herunder beholde og utvikle medlemmer
Rekruttering av nye medlemmer
Rotaryskolen
Fellowshipkontakt
Rotaractkontakt
Vennskapsklubber
Bistå sekretæren med frammøteregistrering, hvis nødvendig.
Praktisk/teknisk gjennomføring av spesielle arrangementer som eksempelvis lutefiskaften,        julegudstjeneste og sommeravslutningen. 


Omdømmekomite

Leder: Torfinn Torp

Medlemmer: Thore Christian Aalborg, Kent-Arne Andreassen, Bjørn Olav Blokhus, Jon Aksel Brynildsen, Ole P Hagen, Arne Omholt, Magnus Øvreeide, Christian Raspotnig, Nils Christian Rieber-Mohn, Arild Stang, Atle Valseth,

Ansvarsområder:
Markedsføring av klubben
Kontakt med media
Bruken av sosiale medier i klubbsammenheng
Oppdatering av klubbens websider
Møtereferat
Foto


Komite for sentrale Rotary aktiviteter, herunder Rotary Foundation

Leder: Trond Sølfest Mageli

Medlemmer: Olle Axell, Amund Hanevik, Svein Ivar Hansen, Lars Erik Hermansen, Arne Omholt, Tore Paulsen-Næss, Svein Håkon Pedersen, Lennert Seifert, Thor Otto Thanstrøm

Ansvarsområder:
Polioprosjektet
Tiltak for å skaffe prosjektmidler, i samarbeid med Prosjektkomitéen
Grants
Ungdomsutveksling
GSE- og Rylakontakt 
PHFProsjektkomite

Leder: Bjørnar Nyborg

Medlemmer: Ove Aardal, John L Andersen, Jan-Erik Erichsen, Ivar Gjetnes, Jon Tore Grimsrud, Ole P Hagen, Pål Scott Hagen, Tor Karlsen, Arne Omholt, Turid Ring Østensvig, Oddvar Solholt, Arild Stang,

Ansvarsområder:
Idémyldring, igangsetting og gjennomføring av:
o Prosjekter iverksatt av klubben lokalt
o Prosjekter i samarbeid med andre klubber
o Internasjonale prosjekter
Ungt entreprenørskap/mentoring
Intercity arrangement
Ungdommens kulturpris
Pilegrimsleden
Kyststien
Opera-vakthold
Lokalt skiltprosjekt


Andre posisjoner

Arkivar:         John Ljøner Andersen
CICO:         Kent-Arne Andreassen
Web editor: Jon Aksel Brynildsen
Revisor:         Terje Vaksdal og Lars Erik Hermansen
Valgkomité: Gunnar Skjerve, Torfinn Torp, Lars Erik Hermansen


                                                    

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Haldens Klub
Adresse: Borgergt. 5
Postnummer: 1767
Sted: Halden
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no

Foredrag om Hafsrød gård
20. jan. 2020, 19.00 - 20.00

Sted: Halden klubb Innehaver Ingeborg Anker-Rasch ...

Foredrag: Mer info kommer snart
27. jan. 2020, 19.00 - 20.00

Foredrag: Mer info kommer snart Sted: Halden kl ...

Kaffemøte, loddsalg. 3-minutter ved Torfinn Torp
3. feb. 2020, 19.00 - 20.00

- Opptak/presentasjon av nye medlemmer Sted: Ha ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...