PROSJEKTER / HISTORISKE SKILT / HALDEN JERNBANESTASJON

Halden jernbanestasjon: Oppført 1879 til åpningen av Smaalensbanen. Romantisk nygotisk stil. Arkitekt Peter Andreas Blix.

Halden Railway Station: Erected 1879 for the opening of the Smaalenene Line. Romantic Gothic Revival style. Architect Peter Andreas Blix.


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Haldens Klub
Adresse: Borgergt. 5
Postnummer: 1767
Sted: Halden
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no

Foredrag om Hafsrød gård
20. jan. 2020, 19.00 - 20.00

Sted: Halden klubb Innehaver Ingeborg Anker-Rasch ...

Foredrag: Mer info kommer snart
27. jan. 2020, 19.00 - 20.00

Foredrag: Mer info kommer snart Sted: Halden kl ...

Kaffemøte, loddsalg. 3-minutter ved Torfinn Torp
3. feb. 2020, 19.00 - 20.00

- Opptak/presentasjon av nye medlemmer Sted: Ha ...

Les mer



rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...